CO OZNACZA SŁOWO OFERTA - oglądanie ofert przez Wykonawcó

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
AdiPosen
Posty: 19
Rejestracja: 20 lis 2007, 15:00

Post autor: AdiPosen » 27 lis 2007, 10:40

Ostatnio spotkałem się z ciekawym stwierdzeniem a propo dostepu do ofert.. .
Mianowicie na szkoleniu trener - Arbiter UZP powiedział iż zgodnie z ustawą, za ofertę nalezy uznać WYŁĄCZNIE druk formularza ofertowego, a cała reszta dokumentów to oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do protokołu.
Co za tym idzie, w przypadku gdy Wykonawca zwróci się do nas o dostęp do ofert przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej możemy mu pokazać JEDYNIE formularz ofertowy zasłaniając czy też zabezpieczając przed nim całą resztę dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Wszystkie inne dokumenty można udostepnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Co o tym sądzicie? Czy ktoś z was spotkał sie wcześniej z takim stanowiskiem?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 27 lis 2007, 11:52

Moim zdaniem oferta to nie tylko formularz ofertowy ale także wszelkie dokumenty w niej zawarte (sprawozdanie finansowe, KRK, KRS i inne). Na takie rozumienie wskazuje choćby ustęp drugi artykułu 96 Pzp: „Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.” Sądzę, że z brzmienia tego ustępu wynika, ze oferta to nie tylko formularz oferty, ale i wszystkie dokumenty, które muszą się w niej znaleźć, bo nie są wymienione tu załączniki do oferty. Na takie rozumienie słowa oferta wskazuje pośrednio też art. 87 ust 1 Pzp: „. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.” Przecież zamawiający zwracają się nie tylko o wyjaśnienie treści formularza ofertowego. Podobnie Art. 90 ust. 1 Pzp: „Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.” Te „elementy oferty” to przecież nie tylko formularz ofertowy, ale jakieś kosztorysy lub inne wyliczenia, które w rozumieniu arbitra byłyby załącznikami. Znowu Art. 86. 1. mówi: „Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.” Czy miałoby to znaczyć, że nie można się zapoznać tylko z formularzem oferty, a można przeczytać wszystkie inne dokumenty już przed otwarciem by na przykład przyspieszyć sobie badanie czy wykonawca nie podlega wykluczeniu? Nie zgadzam się z takim poglądem arbitra ,ale faktem jest, że takie błędne stanowisko niektórzy podzielają i wprowadza ono wiele zamętu w zamówieniach publicznych.

mona11
Posty: 11
Rejestracja: 04 paź 2007, 13:15

Post autor: mona11 » 27 lis 2007, 14:18


AdiPosen
Posty: 19
Rejestracja: 20 lis 2007, 15:00

Post autor: AdiPosen » 28 lis 2007, 11:38

Na wstępiwe małe sprostowanie do mojego I postu... mówiąc o ofercie miałem na myśli formularz ofertowy oraz wszelkie dokumenty jakich żądał Zamawiający, które nie są wyszczeólnione w Rozporządzeniu o dokumentach - czyli ofertą będą formularz ofertowy, kosztorysy, formularze cenowe i inne dokumenty. Natomiast dokumenty wyszczególnione w rozporządzeniu (potwierdzające warunki udziału w postępowaniu) można zakryć i udostępnić dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Argumentacja a propo tezy która przytoczyłem w pierwszym poście brzmiała mniej więcej w ten sposób (o ile dobrze pamiętam) - w skrócie oczywiście:
Zgodnie z art. 96 ust. 2 Pzp: „Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu"
- wg Arbitra dokumenty dołączane do oferty (KRS, KRK itd - te z Rozporządzenia) stanowią inne dokumenty i informacje składane przez Wykonawców - dlaczego??:
1) Art. 87.1 zakazuje zmian treści oferty , tymczasem art 26.3 dopuszcza zmianę treści dokumentów z Rozporządzenia poprzez ich wymianę lub wogóle dosłanie

AdiPosen
Posty: 19
Rejestracja: 20 lis 2007, 15:00

Post autor: AdiPosen » 28 lis 2007, 11:39

Na wstępiwe małe sprostowanie do mojego I postu... mówiąc o ofercie miałem na myśli formularz ofertowy oraz wszelkie dokumenty jakich żądał Zamawiający, które nie są wyszczeólnione w Rozporządzeniu o dokumentach - czyli ofertą będą formularz ofertowy, kosztorysy, formularze cenowe i inne dokumenty. Natomiast dokumenty wyszczególnione w rozporządzeniu (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu) można zakryć i udostępnić dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Argumentacja a propo tezy która przytoczyłem w pierwszym poście brzmiała mniej więcej w ten sposób (o ile dobrze pamiętam) - w skrócie oczywiście:
Zgodnie z art. 96 ust. 2 Pzp: „Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu"
- wg Arbitra dokumenty dołączane do oferty (KRS, KRK itd - te z Rozporządzenia) stanowią inne dokumenty i informacje składane przez Wykonawców - dlaczego??:
1) Art. 87.1 zakazuje zmian treści oferty , tymczasem art 26.3 dopuszcza zmianę treści dokumentów z Rozporządzenia poprzez ich wymianę lub wogóle dosłanie;
2) Ponadto ten sam artykuł mówi że można żądac wyjaśnień dotyczących oferty czyli podstawą prawną jest 87.1 a wyjaśnień dotyczących dokumentów i oświadczeń z Rozporządzenia żądamy na podstawie 24.4
3) 24.3 mówi że wzywa się do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń , a nie np elementów oferty

ODPOWIEDZ