omyłka pisarska - umowa po terminie związania ofertą

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 28 maja 2008, 15:13

Witam
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym mam 2 pytania:

1.Jeden z wykonawców w formularzu ofertowym błędnie wpisał kwotę, za jaką zamierza zrealizować zadanie. Zamiast wpisanej słownie kwoty: dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych wpisał – dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych. Potraktowaliśmy to jako oczywistą omyłkę pisarską, tym bardziej, iż w karcie zgłoszenia projektu jak i kosztorysie widnieje prawidłowa cena.
A zgodnie z zapisem komentarza do ustawy Pzp przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć m. in. ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu…! O poprawieniu omyłki pisarskiej powiadomiliśmy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Pytanie - jak ma wyglądać poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej przez Zamawiającego w złożonej ofercie? Czy mamy dopisać brakujące elementy ceny i postawić parafkę, złożyć podpis (rozumiem, że nie może tego uczynić nikt z członków komisji a tylko sam Zamawiający?). Jak to ma wyglądać technicznie ???

2.Art. 94 ust. 1a mówi o tym, że umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą (dla nas byłoby to najwygodniejsze rozwiązanie), m.in. w sytuacji, gdy wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. Pytanie – Jak ma wyglądać wyrażenie tej zgody – czy musi być ona wyrażona na piśmie, czy ma zostać poprzedzona prośbą Zamawiającego skierowaną do wykonawcy o jej wyrażenie. A może wystarczy ustne wyrażenie zgody wykonawcy przekazane zamawiającemu ??? Jak to wyrażenie zgody wykonawcy ma wyglądać technicznie ???

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 28 maja 2008, 22:22

Poprawianie omyłki pisarskiej nie polega na dopisywaniu czegoś w ofercie. Oferta jest dokumentem złożonym przez wykonawcę i zamawiający nie może w żaden sposób ingerować w jej treść gdyż nie jest to dokument, którym może swobodnie dysponować. Tworzy się po prostu odrębny dokument, w którym opisuje się dokładnie jaka omyłka jest w ofercie, a następnie jak się ją poprawia. Widnieje to w tym dokumencie, ale nie jest nanoszone na ofertę. Nie wolno zaś nigdy ingerować w treść oferty ponieważ zamawiający ma zapewnić nienaruszalność dokumentów przetargowych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia czyli od podpisania umowy. Jeśli chodzi o możliwość podpisania umowy po upływie terminu związania ofertą na co pozwala art. 94 ust 1a, to powinno się wystosować do wykonawcy oficjalne wystąpienie pisemne, na które zostanie udzielona pisemna odpowiedź. Musi to być jakoś udokumentowane, bo postępowanie jest pisemne. Nie oznacza to jednak, moim zdaniem, niemożności podpisania umowy jeśli takich dokumentów nie będzie, ale będzie wiadome, że wykonawca zgodził się podpisać umowę po terminie. Sam fakt podpisania umowy oznacza, że zgodził się na to. Jednak lepiej mieć wszystko to na piśmie w razie pytań na jakiejś kontroli. Wtedy łatwo pokazać odpowiedni dokument, że zgoda była. Kontrolujący mogą być odporni na racjonalne prawnicze argumenty co do stanu faktycznego, wiem coś o tym.

Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 29 maja 2008, 8:30

Dziekuję za odpowiedź!
Pozdrawiam!

Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 29 maja 2008, 14:08

Nasunęło mi się kolejne pytanie!
Zakładamy, że nie prosimy wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Termin związania ofertą upływa 19 czerwca. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 16 czerwca - tak więc podpisanie umowy (przy założeniu, że nie będzie protestów) może nastąpić już po terminie związania ofertą (24 czerwca).
Pytanie: W którym momencie (którego dnia czerwca) poprosić wykonawcę o wyrażenie zgody na podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą ??? Czy może (musi) to być termin po 24 czerwca???
O jakim terminie na wyrażenie zgody możemy w tym przypadku mowić ???

ODPOWIEDZ