Ogłoszenie poniżej 60.000 euro

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 02 mar 2007, 11:59

Mam pytanie dotyczące ogłoszeń w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro.
Na portalu UZP umieszczamy ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz na własnej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń, a co z ogłoszeniem o zamówieniu? (art. 40.1)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 mar 2007, 13:49

W przetargach poniżej 60 tys. euro zamieszczamy tylko ogłoszenie w takiej formie w jakiej jest na portalu. Nie ma praktyki przygotowywania pełnego ogłoszenia o zamówienia choć teoretycznie można tak zrobić i wtedy będziemy mieć dwa ogłoszenia. Wiadomo, żeby najlepiej było jak najmniej zróżnicowania w tej sprawie i żeby była jedna treść jednego ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 mar 2007, 19:25

Bez zbędnych dodatków pozwolę sobie jeszcze zamieścić znaleziony właśnie fragment komentarza do Pzp autorów Dzierżanowski, Jerzykowski, Stachowiak, dotyczącego art. 40 Pzp:

„W procedurze uproszczonej przewidzianej w art. 4a p.z.p. - dla wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości 60.000 euro - obowiązki publikacji ogłoszenia wynikają z bezpośredniego zastosowania art. 40 ust. 1 w zw. z art. 4a ust. 2 p.z.p. Zamawiający zatem wszczyna postępowanie przez publikację ogłoszenia o zamówieniu na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, jeśli ją posiada.. Jeśli zamawiający nie posiada strony internetowej, wówczas ogłoszenie, które winno być tam zamieszczone, zastępuje się ogłoszeniem zamieszczanym w miejscu publicznie dostępnym we własnej siedzibie. Siedzibą zamawiającego jest w tym przypadku lokal bądź budynek, w którym zamawiający prowadzi swoją działalność, a miejscem powszechnie dostępnym - miejsce, gdzie osoby niebędące pracownikami zamawiającego mogą w sposób swobodny wejść i zapoznać się z treścią ogłoszenia. W przypadku zamawiających nieposiadających własnej strony internetowej nie ma obowiązku zamieszczania ogłoszenia na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.”

ODPOWIEDZ