Oferta

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 11 lip 2007, 9:46

Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane. Do SIWZ dołączyliśmy kosztorysy. Czy błędy rachunkowe w kosztorysach też poprawiamy, np mamy pozycję "osadzanie podokienników" ilość:10, cena jednostkowa : 106,10, wartośc pozycji 1.061,05? Są to kwoty netto.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 lip 2007, 10:02

Jeżeli wkradły się pomyłki to należy je jak najszybciej poprawić, przekazać o tym informację wszystkim, którzy pobrali SIWZ, zamieścić informację o tym na stronie internetowej i ewentualnie przedłużyć termin składania ofert. Modyfikować nie można tylko kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 11 lip 2007, 10:07

Chyba się nie zrozumieliśmy. To nie my jako Zamawiający, popełniliśmy błąd, tylko Wykonawca w przedstawionym kosztorysie. Ja podałam tylko jeden przykład, ale cały kosztorys tak wygląda. W każdej prawie pozycji iloczyn ceny jednostkowej i liczby jednostek nie daje wartości pozycji.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 lip 2007, 10:49

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z dyspozycją art. 88 Prawa zamówień publicznych. Na przykład w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.
O poprawieniu omyłek rachunkowych niezwłocznie zawiadamia się wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (Art. 87 ust 2). Jeżeli wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny odrzuca się jego ofertę (art. 89 ust 1 pkt 7).

Andzia
Posty: 24
Rejestracja: 11 lip 2007, 9:17

Post autor: Andzia » 11 lip 2007, 11:02

Zgodnie z art. 88 zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu CENY. zg. z art. 2 cenę należy rozumieć zgodnie z ust. o cenach, czyli brutto. Wykonawca przedstawił nam kosztorys netto, jedynie na stronie tytułowej kosztorysu przedstawił wartość kosztorysową netto, podatek vat i wartość z podatkiem.Jak traktować taki kosztorys? Bardzo trudno się go sprawdza, tym bardziej, że zastosowanie mają dwie stawki vat na roboty 7%, a na koszty zakupów 12%.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 lip 2007, 11:38

Moim zdaniem należy poprawić omyłki w kosztorysie tak jak jest on stworzony czyli w cenie netto, a potem przy ustaleniu ceny końcowej dodać VAT tak jak został on określony przez wykonawcę. Innego wyjścia chyba nie ma.

ODPOWIEDZ