Odśnieżanie

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
WAD
Posty: 4
Rejestracja: 18 wrz 2008, 20:14

Post autor: WAD » 02 paź 2008, 12:51

W przetargu na odśnieżanie Sołectwa, Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części, czyli Przysiółki (razem ich jest 15). Po otwarciu ofert okazało się, że wykonawcy złożyli ofertę tylko na 3 części, a na pozostałe nie. (Zakładamy, że zamawiający w SIWZ zaznaczył, iż będzie dokonywać oceny i wyboru ofert oddzielnie w stosunku do każdej oferty częściowej).
Czy na stronie internetowej umieszczając ogłoszenie o wyborze Wykonawców wykazujemy tylko te 3 części, a pozostałe wykazujemy jako brak złożonych ofert. Czy unieważniamy przetarg.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 paź 2008, 13:29

Ocenia się i wybiera najkorzystniejsze oferty w ramach tych części na które oferty zostały złożone. Części na które nie wpłynęły żadne oferty unieważnia się, ale tylko te części w których nie da się wybrać ofert, bo ich brak w tym przypadku. Unieważnienie będzie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) PZP z uwzględnieniem art. 93 ust 2):
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”
„Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”

WAD
Posty: 4
Rejestracja: 18 wrz 2008, 20:14

Post autor: WAD » 02 paź 2008, 14:07

Czyli reasumując zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy PZP zawiadamiamy wykonawców , którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy tylko tych ofert złożonych na poszczególne części) oraz informujemy o unieważnieniu przetargu na pozostałe części (przysiółki), na które nie złożono żadnych ofert.
Czy tak?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 paź 2008, 14:15

Tak

WAD
Posty: 4
Rejestracja: 18 wrz 2008, 20:14

Post autor: WAD » 02 paź 2008, 14:22

Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie wątpliwości i pozdrawiam.

ODPOWIEDZ