odrzucenie oferty, a powiadomienie wykonawcy

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 07 sty 2008, 19:45

Czy zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu oferty jego firmy tylko i wyłącznie po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej (art. 92 ust.2)?, czy też można wykonawcę zawiadomić wcześniej, tzn. zanim wybierzemy ofertę najkorzystniejszą?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 07 sty 2008, 20:34

Zamawiający nie może wybierać oferty najkorzystniejszej „na raty” przez stopniowe odrzucanie innych ofert. W tym samym czasie wybiera się ofertę najkorzystniejszą, wyklucza wykonawców jeśli należy kogoś wykluczyć i odrzuca oferty jeśli jakieś należy odrzucić. Mówi o tym artykuł 92 Prawa zamówień publicznych.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 08 sty 2008, 12:02

Dobrze. A jak powinnam postąpić jeśli odwołano postępowanie na podst. jednego z zapisów zawartych w ogłoszeniu cyt.: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Które z przepisów regulują postępowanie w tym zakresie?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 sty 2008, 14:10

Taki zapis delikatnie mówiąc jest bezprawny, bo sprzeczny z ustawą. Unieważnić przetarg (nie odwołać – nie ma takiego pojęcia) można na podstawie jednej z przesłanek określonej w artykule 93 Pzp, chyba, że jest to przetarg do którego nie trzeba stosować przepisów ustawy. Nie można ot tak sobie „odwoływać” ogłoszonego przetargu, bo to niepoważne.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 11 sty 2008, 7:22

Czy powinnam była zakładać ZP-2 do takiego odwołanego postępowania? Moim zdaniem tak, ale koleżanka przekonuje mnie, że nie mam racji.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 sty 2008, 7:46

Oczywiście protokół prowadzi się dla każdego wszczętego postępowania, nawet jeśli zostanie ono potem unieważnione. Przecież musi być dowód, że postępowanie było prowadzone nawet bez szczęśliwego końca. Druk ZP-2 dla przetargu poniżej progu unijnego powinien być wypełniony na tyle na ile to możliwe z chwilą wszczęcia postępowania.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 14 sty 2008, 13:08

A czy mogę wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakującego, a wymaganego zapisami SIWZ projektu umowy? Jeśli tak, to termin chyba zależy tylko ode mnie?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 sty 2008, 13:52

Nie można wezwać o uzupełnienie tego dokumentu. Projekt umowy narzuca sam zamawiający, a wykonawca przyjmuje jego treść. Często się zdarza, że w formularzu oferty jest zdanie o akceptacji przez wykonawcę projektu umowy, czasami zamawiający robią dodatkowe oświadczenie a zaakceptowaniu przez wykonawcę wzoru umowy z siwz. Jeśli wykonawca nie złoży takiego oświadczenia albo jak w powyższym przypadku całego wzoru umowy to nie widzę podstawy prawnej do uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust 3 Prawa zamówień publicznych.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 sty 2008, 15:06

Skoro raz zaakceptowali wzór umowy to w sumie niepotrzebny był jeszcze formularz nr 9 do podpisania. Moim zdaniem zaakceptowali wzór umowy i w tym przypadku bym wystosował do wykonawcy oficjalną prośbę o wyjaśnienia czy w związku z podpisanym formularzem oferty, a nie podpisanym formularzem nr 9 akceptują zgodnie z wolą zamawiającego wzór umowy. Niech potwierdzą to co i tak już wynika z formularza oferty.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 17 sty 2008, 7:31

Już jest problem, bo szef twierdzi, że musimy ofertę odrzucić. Powiedziałam, że tego nie zrobię, bo jest niezgodne z przepisami PZP, ale który przepis reguluje możliwość wystąpienia Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień? Wertuję ustawę w tę i z powrotem i nie mogę znaleźć.
Co zrobić w sytuacji jeśli termin zawarcia umowy wypadnie po terminie związania ofertą?

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 17 sty 2008, 9:02

Przysięgam, że dostanę jakiegoś kota chyba. Właśnie dowiedziałam się, że wczoraj (byłam na wolnym) jednak wyszło pismo, ale nie o wyjaśnienie, tylko o uzupełnienie oferty o projekt umowy. W jakim czasie można uzyskać zezwolenie na broń?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 sty 2008, 9:36

Szef zawsze zna Prawo zamówień publicznych najlepiej. Tak to jest.

„Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.”

Jeśli termin podpisania umowy wypada po terminie związania ofertą to są dwa wyjścia. Albo prosić wykonawcę o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o czas określony, ale nie dłuższy niż 60 dni albo nie przedłużać tego terminu, a wtedy wykonawca może nie podpisać umowy, ale jeśli się nadal na to zgadza to może to zrobić.

„Art. 94.1a. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.”

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 17 sty 2008, 9:40

Dzięki Piotrze! A czy jeżeli mam 2 zadania w 1 przetargu to ZP2-PN wypełniam dla każdego zadania oddzielnie, bo coś mi się zdaje, że chyba tak...

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 sty 2008, 10:06

Ja wypełniam raz druk ZP-2 z wyraźnym zaznaczeniem, że to postępowanie częściowe i w związku z tym na jaką część wybrano jakie oferty najkorzystniejsze. Z kolei można stworzyć kilka druków ZP-12 z wykazaniem ofert złożonych na poszczególne części. W grudniowym Monitorze Zamówień Publicznych jest mój artykuł o ofertach częściowych.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 17 sty 2008, 10:19

Dzięki piękne! Nie wiem jak poradziłabym sobie bez Twojej pomocy. Naprawdę jesteś nieoceniony!!!

ODPOWIEDZ