odrzucenie oferty

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
danka
Posty: 7
Rejestracja: 23 lut 2008, 12:32

Post autor: danka » 23 lut 2008, 12:47

Wczoraj bylo otwarcie ofert pierwszego przetargu, ktory prowadziłam (przetarg nieograniczony na przebudowe mostu).Wpłynęły 4 oferty, ale wg mnie tylko 1 spełnia warunki. Najkorzystnijsza cenowo w KRS nie ma wyszczególnionej budowy mostów, pozostałe 2 kosztorys nie jest zgodny z przedmiarem robót. Czy to są przesłanki do odrzucenia tych ofert?

danka
Posty: 7
Rejestracja: 23 lut 2008, 12:32

Post autor: danka » 23 lut 2008, 13:44

W treści SIWZ wyraźnie jest napisane,że z KRS lub wpisu do ewidencji musi wynikać, że profil działalności wykonawcy jest zgodny z zamowieniem, o ktore sie ubiega.
Odrzucając tą ofertę na jaki art.sie powołać?

danka
Posty: 7
Rejestracja: 23 lut 2008, 12:32

Post autor: danka » 24 lut 2008, 21:31

Na innym forum znalazłam wyjaśnienie,że bezpodstawne jest odrzucenie oferty ze wzgledu na fakt, ze wpis w KRS nie jest zbieżny z profilem zamowienia. Z wyjaśnienia wynikało, że w ogóle nie powinno być takiego zapisu w SIWZ, bo nie wynika to z pzp ani innych ustaw i jest nieprawne.
Jak to mam interpretować?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 24 lut 2008, 22:13

Wiec jeżeli we wpisie nie posiada uprawnień do wykonania danego zadania to wykonawca zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art.24.1.10 czyli nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o którym mówi art.22 ustawy a co zatym idzie to oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą art.24.ust.4
Co do rozbieżności kosztorysu do przedmiaru robót to oferta niezgodna SIWZ tak bym to potraktował art 89.1.2 chyba że pomylona jedynie kolejność zapisu ale ogólnie wszyskie obliczenia się zgadzają?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 24 lut 2008, 22:16

w pzp jest zapis że oferent musi posiadać uprawnienia do wykonania danego zamówienia!

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 25 lut 2008, 8:09

A ja pozwolę sobie wyrazić odmienne zdanie. Konieczność posiadania uprawnień do wykonania zamówienia a wpis w KRS to przecież dwie różne sprawy. Wykonawca może nie mieć wpisu a mieć ludzi którzy posiadają odpowiednie uprawniania i doświadczenie. Wpisy w KRS nie mówią nic o uprawnieniach wykonawcy do wykonania zamówienia. Co do samego braku wpisu w KRS jako przesłanki to dałbym głowę, że czytałem jakiś wyrok sądu mówiący, że nie jest to powód do odrzucenia oferty. Muszę tego poszukać. Z drugiej jednak strony skoro w SIWZ było napisane wyraźnie, że z KRS musi wynikać rodzaj robót, a nikt tego nie kwestionował to trudno uznać taką ofertę jako poprawną.

danka
Posty: 7
Rejestracja: 23 lut 2008, 12:32

Post autor: danka » 25 lut 2008, 8:30

No właśnie. Nie wiem co teraz zrobić, bo to jest najkorzystniejsza oferta. Następna po tej nie ma żadnych uchybień.
A teraz jeszcze parę słów o kosztorysach. Również w kosztorysie z najniższą ceną są malutkie błędy - 1,45 m3 a w przedmiarze 1,46 w innym miejscu 2,45 zamiast 2,46 , inna podstawa wyceny w jednej pozycji.
W kosztorysach dwóch pozostałych firm pominięto jeden z elementów przedmiaru robót, a w drugim zmienili ilości.
Acha, wszystkie pozostałe 3 firmy mają w dokumentach wpis PKD dotyczący budowy mostów.
Dziękuję za pomoc, ale muszę to dobrze zrobić, bo następne przetrgi czekają.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 25 lut 2008, 8:40

No to paskudnie bo wynika z tego, że wszyscy wykonawcy mają błędy których nie da się poprawić i trzeba je odrzucić i w związku z tym unieważnić przetarg. Chyba, że twój szef lepiej zna się na zamówieniach i każe bez względu na wszystko wybierać, bo nie ma czasu na nowy przetarg.

danka
Posty: 7
Rejestracja: 23 lut 2008, 12:32

Post autor: danka » 25 lut 2008, 8:43

jest jedna oferta, ktora jest bez zastrzeżeń.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 25 lut 2008, 8:51

Proszę ją więc wybrać, chyba, że cena oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego.

danka
Posty: 7
Rejestracja: 23 lut 2008, 12:32

Post autor: danka » 03 mar 2008, 11:05

Dalej borykam się z tym przetargiem. Zażądałam od Wykonawcy wyjaśnień,dotyczących braku wpisu w KRS dot.budowy mostów. Odpowiedział mi, że wg niego posiada takie uprawnienia, bo to jest przebudowa mostu a nie budowa. Owszem jest to przebudowa polegająca na rozbiórce starych dżwigarów żelbetowych i montażu nowych dżwigarów stalowych i płyty żelbetowej mostu z balustradami i nową nawierzchnią.
Wykonawca w ma wpis KRS dot.rozbiórki obiektów budowl., wznoszenie budynków, wznoszenie budynków z elem.prafabr.i inne nie dotyczące. Co mam teraz zrobić?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 mar 2008, 11:43

Oto uwaga Urzędu Zamówień Publicznych z Wykazu stwierdzonych przez UZP naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych popełnianych przez POZR w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków Funduszu Spójności:
„Zamawiający żądał od wykonawcy uwidocznienia w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uprawnień do wykonywania działań lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: ujęcia w ww. dokumentach określonego symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tymczasem wpis do ewidencji lub do KRS symbolu PKD nie może przesądzać o istnieniu czy braku istnienia uprawnień do prowadzenia określonej działalności, bowiem sam wpis takich uprawnień nie statuuje. Ewidencja działalności gospodarczej stanowi rejestr zawierający określone, niezbędne dane identyfikujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym.”
Czy na tej podstawie można wykluczyć wykonawcę? Chyba nie. A czy wykazał ię on spełnieniem warunki przebudowy jakiegoś mostu?

zaczyna
Posty: 25
Rejestracja: 24 lis 2006, 9:04

Post autor: zaczyna » 03 mar 2008, 11:44

masz uznać, że wszystko jest OK jeśli chodzi o przedmiot działalności, nie za bardzo rozumiem, czemu W. ma mieć wpisane w KRS wszystko, czym się zajmuje? I z czego miałby wynikać obowowiązek wykluczenia go ? Co do pomyłek przedmiarowych/ ofertowych - rozumiem że wynagrodzenie kosztorysowe zostało przyjęte.

danka
Posty: 7
Rejestracja: 23 lut 2008, 12:32

Post autor: danka » 03 mar 2008, 12:47

Wykonawca chyba nigdy nie budował ani nie przebudowywał mostu. gdyby miał takie doświadczenie to napisałby to w wyjaśnieniu.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 mar 2008, 13:05

A jak określałaś warunki udziału w postępowaniu. Chyba wybierając kogoś na przebudowę mostu powinien wykazać się, że potrafi to zrobić? Nie było żadnego warunku pod tym względem?

ODPOWIEDZ