Nowe przepisy o zamówieniach publicznych

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 cze 2007, 14:56

Nowe przepisy o zamówieniach publicznych – fragment artykułu, Rzeczpospolita, 13 czerwca 2007

Dziś kolejna część relacji z dyżuru redakcyjnego poświęconego nowelizacji prawa zamówień publicznych. Na pytania czytelników odpowiadali dr Jerzy Baehr, starszy wspólnik w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr oraz Jan Roliński, adwokat, wspólnik w tej kancelarii.

Tajemnica służbowa
W jednostkach administracji państwowej plany ochrony obiektu chronione są klauzulą "poufne" albo "zastrzeżone" (tajemnica służbowa). Plany te zawierają m.in. informacje o liczbie pracowników ochrony pełniących służbę w ciągu doby, uzbrojeniu formacji ochrony, częstotliwości obchodów obiektów itp. Czy na podstawie nowego brzmienia art. 4 pkt 5 pzp możemy nie stosować ustawy?

Przepis, na który powołuje się czytelnik, pozwala nie stosować ustawy do zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa. Z pytania wynika, że bez wątpienia mamy tu do czynienia z tajemnicą służbową. Samo to jednak nie wystarczy. Musi też być spełniony drugi warunek, który mówi o istotnym interesie publicznym lub istotnym interesie państwa. Z pytania niestety nie wynika, czy warunek ten jest spełniony. Jeśli chodzi o zamówienie na usługi ochroniarskie w budynku zwykłego ministerstwa, to wydaje się, że nie. Jeśli jednak chodziłoby o budynek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego -odpowiedź mogłaby być twierdząca.
Trzeba pamiętać, że informacje objęte tajemnicą służbową najczęściej nie muszą być wskazywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i trafią dopiero do wybranego wykonawcy.

Co może wiedzieć zamawiający
Czy zamawiający może żądać od wykonawców nie tylko wskazania, jaką część zamówienia zamierzają powierzyć podwykonawcom, ale też wskazania wyceny prac, które zamierzają zlecić?

Nie, przynajmniej w odniesieniu do usług i dostaw. Przepisy zarówno ustawy, jak i rozporządzenia wykonawczego w sposób jednoznaczny wskazują, czego może żądać od wykonawców zamawiający. Zgodnie z art. 36 ust. 4 pzp żąda (kiedyś jedynie mógł, teraz musi to robić) wskazania, jaką część zamówienia powierzy podwykonawcom. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że chodzi o wskazanie, co, a nie za ile wykona podwykonawca. Zamawiający nie ma prawa domagać się informacji na temat relacji finansowych między wykonawcą a podwykonawcami.
W odniesieniu natomiast do robót budowlanych należy brać pod uwagę regulację art. 647 kodeksu cywilnego, w której kontekście takie żądanie mogłoby być uzasadnione.

Firma pełnomocnikiem
O zamówienie zamierza się ubiegać wspólnie trzech wykonawców? Zgodnie z przepisami muszą ustanowić pełnomocnika. Czy może to być firma zewnętrzna, która nie zamierza ubiegać się o to zamówienie?

Tak
Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby firma, która sama nie zamierza startować w przetargu, reprezentowała w postępowaniu trójkę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przykładowo: trzy różne spółki mogą udzielić takiego pełnomocnictwa spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującej się konsultingiem.
notował Sławomir Wikariak

ODPOWIEDZ