Niezgodność oferty z SIWZ

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
szuwik
Posty: 2
Rejestracja: 17 cze 2008, 16:52

Post autor: szuwik » 18 cze 2008, 5:53

Mam pytanie.
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Zarzucił oferentowi niezgodność opisów w kosztorysie ofertowym w stosunku do kosztorysu ślepego. Zamawiający wprowadził zmiany w opisach pozycji kosztorysowych bez dodania adnotacji "analogia" lub "analiza własna" oraz bez podania nakładów, a kosztorys ślepy miał formę książki przedmiarów bez uszczegółowienia. Różnice pomiędzy kosztorysami wyglądają następująco np.
1. kosztorys inwestorski - wykonanie poduszek cementowych pod belki, kosztorys ofertowy zgodnie z podstawą wyceny bez adnotacji "analogia" z opisem - uzupełnienie niezbrojonych ścian o gr. 20 cm z betonu monolitycznego,
2. w robotach betonowych oferent pominął rodzaj betonu B25 zawarty w opisie w koszt. inwestorskim,
3. montaż koryt w posadzkach (pozycja z KNR na roboty elektryczne) - zarzucono oferentowi, że koryta przedstawione w kosztorysie są nie tymi korytami jakie miał na myśli zamawiający (oczywiście kosztorys ślepy w formie książki obmiaru nie ukazywał nakładów do pozycji),
3. kosztorys ślepy - obudowa pionów instalacyjnych i wentylacji mechanicznej z płyt GK na konstrukcji z profili zimnogiętych, kosztorys ofertowy - (zgodnie z opisem KNR) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu,
4. w pozycji na wykonanie gładzi gipsowych zamawiający dodał opis "ze wzmocnieniem narożników zewnętrznych kątownikami" bez adnotacji "analogia" oraz bez podania ewentualnej zmiany lub dodania nakładu,
5. w kolejnej pozycji dokonał w opisie zmiany szerokości parapetów (z 30 cm zgodnie z KNR na 45cm) bez adnotacji i wyjaśnień do nakładu j.w.,
6. w jednej pozycji zasugerował konkretny typ materiału i konkretnego producenta, oferent pominął ten opis wyceniając materiał zgodnie ze specyfikacją co uznane zostałą za błąd,
7. w pozycjach dotyczących stolarki drzwiowej zamawiający wymagał montażu stolarki drzwiowej szklonej szkłem bezpiecznym podając następnie w opisie typ drzwi zgodnie z oznaczeniem w projekcie, oferent do opisu pozycji jaka występowała w pozycji KNR dodał jedynie opis z typem drzwi które jednoznacznie scharakteryzowane były w załączonym projekcie, co uznano za niewystarczające,
8. pozycje dotyczące wykonania powłoki bezspoinowej zmywalnej na ścianach (KNR na malowanie farbami emulsyjnymi) opatrzone przez zamawiającego adnotacją "analogia" nie zawierały szczegółowych nakładów na materiały stosowane w konkretnym systemie. Oferent dokonał wyceny pozycji na bazie nakładów występujących w danej pozycji KNR kalkulując koszt materiałów na poziomie umożliwiającym wykonanie danej czynności prawidłowo. Oczywiście opis do pozycji oferent zmienił zgodnie z kosztorysem ślepym.

Podsumowywując:
Oferent załączył do SIWZ książkę przedmiarów bez nakładów oraz projekt. Poprzez modyfikację opisów pozycji bez adnotacji "analogia" lub "analiza własna" wprowadził (być może) w kosztorysie inwestorskim zmiany w nakładach, których nie udostępnił oferentowi. W większej części zmiany te miały charakter czysto kosmetyczny nie wpływający nakłady czy też na wycenę pozycji (np. Obudowa pionów z płyt GK, a Obudowa z płyt GK). Jeżeli zmiany miały wpływ na cenę czynności oferent dokonał właściwej wyceny bazując na nakładach wynikającyc z odpowiedniej tabeli KNR. W druku oferty oferent zawarł oświadczenie "Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ" czym przypieczętował, że całość inwestycji opisanej kosztorysami, projektem i SIWZ została wyceniona zgodnie z zapisami w nich zawartymi.
Czy w przedstawionej tu sytuacji faktycznie mamy doczynienia z ofertą która nie odpowiada treści SIWZ, czy raczej tekstem nie zgodnym z SIWZ. Czy postawienie kropki w innym miejscu niż zamawiający potraktowane będzie w identyczny sposób?

ODPOWIEDZ