Negocjacje - bardzo proszę o pomoc

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 17 paź 2008, 18:46

Witajcie!

Szef nie chce się zgodzić na WR!
A więc mają być negocjacje bez ogłoszenia (wartość powyżej 133.000 Euro). Podział zamówienia na części, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania (z zastrzeżeniem art. 32 ust. 2). Jako, że będą to usługi szkoleniowe – to chcemy skorzystać z art. 5 ust. 1 (powodem jest krótki czas na realizację zadania). W przeciwnym razie robilibyśmy przetarg nieograniczony!

Bardzo proszę o pomoc, będzie to moje pierwsze postępowanie tym trybem!

1. Czy dobrze interpretuję ustawę – w tym trybie nie stosuje się publicznego ogłoszenia o zamówieniu, a więc nie umieszczam żadnego ogłoszenia na stronie www, tablicy informacyjnej, nie przesyłam żadnego ogłoszenia do BZP i do UOPWE?

2. Czy tych samych wykonawców, których zaprosimy na negocjacje w jednej części możemy zaprosić na negocjacje w drugiej części?

3. Czy określając tryb zamówienia i podając podstawę prawną jego zastosowania możemy wpisać tak: Negocjacje bez ogłoszenia – art. 5 ust. 1 ustawy z dnia …?

4. Czy wystarczy jak w zaproszeniu do złożenia oferty, powołam się na art. 60 ust. 2, a więc zaproszenie będzie zawierało tylko informację o miejscu i terminie złożenia oraz otwarcia ofert, informację o obowiązku wniesienia wadium (w naszym przypadku nie będziemy żądać wadium) i informację o terminie związania ofertą?

5. Czy po zakończonych negocjacjach mogę zapytać wykonawcę, czy wyraża wolę złożenia oferty a zaproszenie do złożenia oferty przekazać tylko temu wykonawcy, który taką wolę wyrazi?

6. Kiedy powinienem przekazać wykonawcy zaproszenie do złożenia ofert wraz ze SIWZ (czy może to być ten sam dzień, w którym prowadzimy negocjacje – z technicznego punktu widzenia byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie)?

7. Załóżmy, że termin związania ofertą określamy na 60 dni - czy Wykonawca może w trakcie terminu związania ofertą rozpocząć realizację zadania (szkoleń), ba nawet je zakończyć (szkolenia muszą się zakończyć do końca roku)? Bardzo nam zależy na czasie. Jeżeli tak nie może być, to w przeciwnym razie musimy zmniejszyć termin związania ofertą (podpisać w tym czasie umowę – chociaż nie ma takiego obowiązku) a wykonawca może rozpocząć realizację zadania dopiero po upływie terminu związania ofertą – czy tak?

8. Wiem, że w SIWZ nie stosujemy art. 36 ust. 1, pkt. 5 – Rozumiem, że wszystkie pozostałe punkty art. 36 mnie obowiązują?

9. Protokół postępowania – druk ZP 1 – część ogólna. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć o co chodzi w pkt. nr 6??? Czy należy go wiązać z art. 13 ust. 1? – jeżeli tak to sprawa jest jasna. Ponadto wypełniamy ZP 11, ZP 12, ZP 17, ew. ZP 18, ew. ZP 19, ZP 20, ZP 21, ew. ZP 22, ew. ZP 23!

10. Protokół postępowania – druk ZP 1 – część szczegółowa. Nie wiem o co chodzi w pkt. 21 „Kontrola uprzednia” – czy ma to związek z art. 161, 162, 163, 164 (po nowelizacji)? Czy my mamy obowiązek przekazać dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia Prezesowi Urzędu? A jeżeli tak, to w jaki sposób ma się to odbyć? Na jego wniosek czy obligatoryjnie sami???

11. Czy dobrze rozumiem, że końcowym etapem prac jest przesłanie ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia – druk ZP 403? W naszym przypadku należałoby chyba zaznaczyć okienko „zamieszczanie obowiązkowe”? Czy oprócz tego ogłoszenia musimy komuś i gdzieś przesłać jakieś ogłoszenie?

Wszystkich życzliwych forumowiczów proszę o pomoc, tak jak wyżej wspomniałem będzie to moje pierwsze postępowanie przeprowadzane tym trybem. A mając nauczkę z kilku tygodni wstecz wolę dmuchać na zimne. Przepraszam za może infantylne pytania, ale jak to mówią „kto pyta nie błądzi”

Pozdrawiam serdecznie!!!

ODPOWIEDZ