Należy dokładnie przestrzegać wymagań specyfikacji

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 29 paź 2007, 21:25

Należy dokładnie przestrzegać wymagań specyfikacji – Gazeta Prawna, 29 października 2007

Zamawiający ma prawo wskazać w specyfikacji dodatkowe elementy treści dokumentu wadialnego.
ORZECZENIE
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w przetargu nieograniczonym na budowę ekranów akustycznych wybrał ofertę Konsorcjum PPHU Eurometal i Budownictwo Drogowe Jarpol. Z taką decyzją nie zgodziła się firma Via Polonia, która w proteście zarzuciła zamawiającemu, że wybrał ofertę, która powinna zostać odrzucona z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia wadium.
Przedłożona przez konsorcjum gwarancja ubezpieczeniowa została wystawiona na lidera konsorcjum, tymczasem w specyfikacji zamawiający wyraźnie wymagał, aby w przypadku składania oferty przez konsorcjum w treści gwarancji wymienieni byli wszyscy wykonawcy z podaniem ich siedzib.
Zamawiający oddalił protest w całości, dowodząc, że oferta konsorcjum była prawidłowo zabezpieczona wadium, bo do oferty dołączono pełnomocnictwo, z którego wynikało, iż wskazani w nim wykonawcy, wyznaczając lidera konsorcjum, upoważnili go do wniesienia wadium i podpisania umowy. Treść pełnomocnictwa wskazywała, że nie było potrzeby wymienienia w treści gwarancji wszystkich uczestników konsorcjum. Via Polonia nie zgodziła się z taką argumentacją i odwołała się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zespół arbitrów przyznał rację firmie Via Polonia i uwzględnił odwołanie. Uznał, że choć przepisy prawa zamówień publicznych wskazują jedynie formy wnoszenia wadium, a także podstawy do ustalenia wysokości kwoty, która ma zabezpieczać ofertę, to sam zamawiający ma prawo wskazać w specyfikacji dodatkowe elementy dokumentu wadialnego.
W rozpatrywanej sprawie zamawiający bardzo jasno określił, iż w przypadku konsorcjum gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa powinna zawierać nazwy wszystkich wykonawców, beneficjenta gwarancji, wskazanie gwaranta oraz wskazanie ich siedzib.
Tymczasem przedstawiona przez konsorcjum gwarancja ubezpieczeniowa nie spełniała tego wymogu.
Arbitrzy podkreślili, że przy wyraźnym zastrzeżeniu przez zamawiającego obowiązkowej treści gwarancji nie można powoływać się na umowę konsorcjum oraz pełnomocnictwo lidera. Stanowisko zmawiającego byłoby słuszne tylko wtedy, gdyby zamawiający nie określił w specyfikacji elementów treści gwarancji. Ponadto arbitrzy podzielili także zastrzeżenia odwołującego co do ważność gwarancji. Z treści gwarancji wynikało, że zobowiązanym z gwarancji jest PPHU Eurometal z siedzibą w Warszawie. W niniejszym postępowaniu podmiotem prawa był natomiast Jerzy M., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa PPHU Eurometal. Brak wskazania w treści gwarancji osoby Jerzego M. powoduje, że w istocie gwarant może skutecznie uchylić się od zapłaty kwoty wadium na rzecz zamawiającego.
Sygn. akt UZP/ZO/0-950/07

ODPOWIEDZ