Należy badać sumę cen

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 paź 2007, 9:42

Należy badać sumę cen – Gazeta Prawna, 2 października 2007

Pojęcie rażąco niska cena odnosi się do całkowitej ceny za przedmiot zamówienia, a nie do cen jednostkowych.
ORZECZENIE
Miasto Stołeczne Warszawa w przetargu na konserwację ulic uznało za najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez konsorcjum firm. Inny wykonawca Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Korbud wniosło protest, zarzucając zamawiającemu wybór oferty, która powinna zostać odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny. Wystąpiły one - zdaniem protestującego - w pięciu pozycjach kosztorysu ofertowego.
Badanie wybranych cen
Zamawiający oddalił protest w całości, argumentując, że art. 89 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.) nakazuje odrzucenie oferty zawierającej rażąco niską cenę. Jednak można mówić o niej tylko wówczas, gdy dotyczy całości zamówienia, natomiast wykonawca zakwestionował wybrane pozycje kosztorysowe.
Odwołanie do prezesa
Na rozstrzygnięcie firma Korbud wniosła odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W uzasadnieniu podkreśliła, że zamawiający po zapoznaniu się z argumentami protestu powinien zażądać od zwycięskiego konsorcjum wyjaśnienia elementów oferty, które miały wpływ na wysokość ceny (zgodnie z art. 90 ust. 1 p.z.p.). Zdaniem przedsiębiorcy badaniu powinny podlegać poszczególne ceny jednostkowe, a nie suma cen jednostkowych, którą zamawiający mylnie utożsamiał z ceną ofertową.
Zespół arbitrów wskazał, że o rażąco niskiej cenie można mówić tylko wtedy, gdy ma ona charakter nierealistyczny w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień i wskazuje na realizację zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usług, dostawy lub robót budowlanych. W konsekwencji rażąco niska cena grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości.
Suma cen jednostkowych
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą przy takiej ocenie należy brać pod uwagę cenę dotyczącą przedmiotu zamówienia powiększoną o podatek VAT, natomiast tylko wyjątkowo można badać w tym zakresie ceny jednostkowe, o ile zamawiający nie określił w sposób wiążący przedmiotu zamówienia. Jest tak nawet wtedy, gdy zamawiający nie może oszacować przed sezonem wszystkich koniecznych robót do wykonania zamówienia.
Podczas dokonywania oceny należy brać pod uwagę wszystkie ceny jednostkowe występujące w zamówieniu, jako ich sumę, a nie wyłącznie wybrane ceny. Z tych powodów arbitrzy oddalili odwołanie przedsiębiorcy.
Sygn. akt UZP/ZO/0-98/0

ODPOWIEDZ