czy muszę stosowac ustawę?

Ustawa Prawo zamówień publicznych i jej interpretacja. Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy przy prowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne
malgorzata
Posty: 2
Rejestracja: 14 kwie 2007, 16:15

Post autor: malgorzata » 14 kwie 2007, 16:20

jestesmy fundacją zajmujacą się uslugami opiekuńczymi, finansowaną w ponad 50% ze środków państwowych. czy musimy stosowac ustawę, czy też zwalnia nas z tego art3, ptk5?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 kwie 2007, 7:26

Art. 3 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych mówi:

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

Oznacza to, że dla oceny konieczności stosowania ustawy należy wziąć pod uwagę czy tego rodzaju „inny podmiot” spełnia jednocześnie wszystkie warunki określone podpunktach a) – c) tzn. nie tylko 50% wartości zamówienia musi być finansowane ze środków publicznych (zauważmy, że fundacja ogólnie może być finansowana w ponad 50% wartości swojej działalności przez Państwo, ale konkretne zamówienie niekoniecznie musi być finansowane w takim stosunku ze środków publicznych), ale też oszacowana wartość zamówienia musi być równa lub przekraczać tzw. „progi unijne” i muszą to być roboty budowlane w zakresie opisanym w podpunkcie c). Jeżeli choćby jedna z tych przesłanek nie będzie spełniona, nie trzeba stosować ustawy Prawo zamówień publicznych.

malgorzata
Posty: 2
Rejestracja: 14 kwie 2007, 16:15

Post autor: malgorzata » 16 kwie 2007, 19:33

bardzo dziękuję, własnie miałam nadzieję, że tak to nalezy interpretowac:)

ODPOWIEDZ