Nie można zastrzec informacji o cenie

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 24 maja 2007, 7:52

Nie można zastrzec informacji o cenie – Gazeta Prawna, 24 maja 2007

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności.
Polski Komitet Normalizacyjny w toku przetargu nieograniczonego na zakup i wdrożenie systemu Kokpit Zarządzania wykluczył z postępowania firmę Comarch z Krakowa z powodu niezłożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.; dalej - p.z.p.).
Wykonawca wniósł protest, w którym nie tylko zażądał unieważnienia czynności wykluczenia, ale również zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia niezgodnej z prawem oferty firmy Computerland. Zamawiający uwzględnił protest w części dotyczącej żądania unieważnienia wykluczenia, natomiast w kwestii zaniechania odrzucenia oferty firmy ComputerLand zamawiający oddalił protest. Wykonawca wniósł więc w zakresie zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Odnośnie do zwycięskiej oferty ComputerLand zespół arbitrów stwierdził, że faktycznie utajniono w niej formularz cenowy, harmonogram oraz płatności. Jest to niezgodne z prawem, gdyż wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 4 p.z.p. Zdaniem arbitrów formularze cenowe stanowią element wynagrodzenia, a więc ceny, która ma charakter jawny, podobnie harmonogram i płatności, które są elementem terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. W opinii arbitrów zastrzeżone informacje nie mogą także stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Arbitrzy uwzględnili odwołanie i unieważnili czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz całe postępowanie.
Sygn. UZP/ZO/0-308/07

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 24 maja 2007, 20:23

Zastanawia mnie co chciał osiągnąć wykonawca utajniając formularz cenowy. Czy dla niego wielką tajemnicą przedsiębiorstwa było to jakie ceny dyktuje za poszczególne elementy zamówienia? Nie zdziwiłbym się gdyby okazało się, że pewne części oferty zostały zastrzeżone bezmyślnie, bo komuś tak przyszło do głowy i już.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 lip 2007, 21:46

I niestety tak się dzieje, że niektórzy zastrzegają coś „bezmyślnie”. Ktoś chce przebiegle za dużo ukryć w imię bojaźni przed odsłonięciem swoich „tajemnic”, a w rzeczywistości tylko sam sobie może zrobić tym krzywdę, bo go jeszcze wykluczą za jakiś drobiazg.

ODPOWIEDZ