czy można to zaliczyć do oczywistej pomyłki?

Ustawa Prawo zamówień publicznych i jej interpretacja. Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy przy prowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne
wojciech4
Posty: 2
Rejestracja: 01 cze 2007, 15:59

Post autor: wojciech4 » 01 cze 2007, 20:46

Witam, ostatnio moja firma startowała do przetargu, Nasza oferta okazała się najtańsza. Zamawiający już podał w wynikach na stronie internetowej że nasza oferta została wybrana. Firma konkurencyjna, która zajęła 2 miejsce dokładnie przeanalizowała naszą ofertę i dopatrzyła się w kosztorysie wśród 230pozycji "czeskiego błędu" w jednej pozycji zamiast 12,61m3 było 12.16m3 i wniósła protest. Rozliczenie robót odbędzie się za pomocą kosztorysu powykonawczego (przy ryczałcie sprawa jest prosta). Moje pytanie brzmi czy Zamawiający może zaliczyć taki błąd do oczywistych pomyłek? i skorygować kostorys na podstawie art 87 ust.2 PZP, po skorygowaniu cena naszej oferty wzrosła by o 9zł co przy kwocie 700 000zł jest niczym i dalej nasza oferta była by tańsza o pare tysięcy od kolejnej.

(może mało wiarygodne źródło, ale Wikipedia jako definicję "czeskiego błędu" podaje: Czeski błąd – popularna, potoczna nazwa błędu przestawienia znaków, powstałego w trakcie maszynowego przepisywania tekstu. Jest to konkretny rodzaj błędu polegający na przestawieniu kolejności dwu sąsiednich znaków w tekście. Czeskie błędy zalicza się do literówek.)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 04 cze 2007, 10:37

Zacznijmy od tego, że Prawo zamówień publicznych nie posługuje się pojęciem „czeskiego błędu”, a więc znaczenie tego wyrażenia w języku polskim nie ma żadnego znaczenia dla opisywanego przez pana przypadku. W Pzp istnieje pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Pytanie skąd wzięła się powierzchnia 12.61 m3? Czy zostało to podane w SIWZ przez zamawiającego i wykonawca miał podać cenę na tą powierzchnię? Rozumiem, że musiał się Pan pomylić przy wpisywaniu odpowiednich liczb, a konkurencyjny wykonawca oprotestował to uważając, że zaoferował Pan wykonanie zamówienia w sposób sprzeczny z SIWZ.
Taki bąłd trudno uznać za omyłkę rachunkową, bo co to jest omyłka rachunkowa i jak ją poprawiać precyzuje Art. 88. Pzp:

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Czy jest to zaś oczywista omyłka pisarska? Włodzimierz Dzierżanowski w swoim komentarzu do Pzp pisze: „Oczywistą omyłką pisarską, a więc zapisem oferty podlegającym poprawieniu, jest w świetle poglądu utrwalonego w orzecznictwie sądowym taka omyłka, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 23 kwietnia 2001 r. (II SA 863/00), odnoszącym się co prawda do pojęcia "błąd pisarski" z art. 113 k.p.a., możliwym jednak do zastosowania przy definiowaniu omyłki pisarskiej: "błąd pisarski - to widoczne, wbrew zamierzeniu (...), niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów". W żadnym razie za poprawienie omyłki pisarskiej nie może być uznane natomiast wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, która wpłynie na zmianę treści oświadczenia woli.” Jak widać powyższy komentarz nie wyjaśnia sprawy w sposób korzystny dla Pana. Nie da się stwierdzić, że „nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów”. Zwłaszcza, że cena oferty jest wtedy inna niż byłaby na skutek prawidłowego przyjęcia żądanej wielkości powierzchni. Wydaje się więc, że nie da się tego potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską, ale arbitrzy już twórczo rozwijali interpretację Pzp więc jeśli trochę poszukać może znalazłoby się orzeczenie korzystne dla Pana (co nie znaczy, że ta sprawa gdyby się oprała o arbitraż zakończyła by się pańskim sukcesem) Jeśli uda się znaleźć jakieś ciekawe orzeczenie dam znać.

wojciech4
Posty: 2
Rejestracja: 01 cze 2007, 15:59

Post autor: wojciech4 » 04 cze 2007, 11:16

PiotrW;1734 pisze: Rozumiem, że musiał się Pan pomylić przy wpisywaniu odpowiednich liczb, a konkurencyjny wykonawca oprotestował to uważając, że zaoferował Pan wykonanie zamówienia w sposób sprzeczny z SIWZ.
Dokładnie.

Znalazłem wyrok ZA: Sygn. akt UZP/ZO/0-663/04
jest to przypadek bardzo podobny do mojego tylko, że wtedy obowiązywała jeszcze stara ustawa o zamówieniach publicznych. Nie wiem dokładnie jak się to teraz odnosi do mojego przypadku.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 04 cze 2007, 11:31

Tak, ten wyrok dotyczy sytuacji bardzo podobnej. Zapewne przyda się zamawiającemu jako uzasadnienie oddalenia protestu. Być może na jego podstawie konkurencyjny wykonawca zdecyduje się nie wnosić odwołania.

anian6
Posty: 14
Rejestracja: 22 lut 2007, 10:32

Post autor: anian6 » 19 cze 2007, 14:34

W majowym wydaniu "Przetargów publicznych" znalazł się artykuł pt. "Poprawianie omyłek". Przytoczono tam fragment wyroku zespołu arbitrów z dnia 2 lutego 2006 r. (sygn.akt UZP/ZO/O-0-256/06 powołujący się na komentarz do Prawa zamówień publicznych pod red. T.Czajkowskiego: "Czym innym jest oczywista omyłka pisarska, a czym innym omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumień widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego przekręcenie. Przez omyłkę rachunkową należy natomiast rozumieć omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka pisarska dotyczy więc wyrazów, a omyłka rachunkowa rachunków na liczbach".

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 cze 2007, 15:17

Tak, czym innym jest omyłka pisarska, a czym innym rachunkowa. To co ich łączy to „oczywistość” tej pomyłki, która jest możliwa do dostrzeżenia przez zamawiającego. Wielu wykonawców chciałoby potraktować ich błędy jako omyłki, a tak naprawdę nie ma ku temu przesłanek.

ODPOWIEDZ