Można żądać od wykonawcy informacji o zdolności kredyto

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 sie 2007, 11:15

Można żądać od wykonawcy informacji o zdolności kredytowej – Gazeta Prawna, 10 sierpnia 2007

Zamawiający musi sprecyzować, jaka kwota na rachunku przedsiębiorcy pozwala uznać, że jest on w stanie należycie wykonać zamówienie.
Starostwo Powiatowe w Złotoryi ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej. Jeden z wykonawców - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Kielc - oprotestował wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.). Główny zarzut dotyczył żądania od przedsiębiorców złożenia informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej, która miała potwierdzać odpowiednią sytuację finansową wykonawcy.
Zamawiający nie zgodził się ze stawianymi zarzutami i oddalił protest. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że jego żądanie było zgodne z par. 1 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz.U. z 2006 r. nr 87, poz. 605).
Przedsiębiorca wniósł więc odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół Arbitrów uznał, że zarzuty wykonawcy zasługują na uwzględnienie. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z.p. (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.) zamawiający może żądać od wykonawców oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jego żądanie może dotyczyć wyłącznie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów. W ocenie arbitrów postawiony przez zamawiającego warunek był dopuszczalny, bowiem to zamawiający wybiera, jakiego dokumentu zażąda na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w tej sprawie starostwo popełniło inny istotny błąd, nie podając minimalnej kwoty, jaką wykonawcy powinni posiadać na rachunku (naruszenie art. 41 pkt 7 p.z.p.). Tak ogólnie opisany warunek powoduje, że przedsiębiorca będzie go spełniał bez względu na to, czy jego sytuacja finansowa pozwala na realizację zamówienia czy też nie. Niemożliwa jest również w tej sprawie modyfikacja s.i.w.z., bo nie może ona dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia. Z tych powodów arbitrzy uznali, że należy unieważnić całe postępowanie.
Sygn. akt UZP/ZO/0-175/07

ODPOWIEDZ