Można utajnić dane pracowników wykonujących zamówienie

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 sie 2007, 12:33

Można utajnić dane pracowników wykonujących zamówienie - Gazeta Prawna, 2 sierpnia 2007

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie prowadziła przetarg nieograniczony na budowę centralnej bazy danych. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę konsorcjum SPIN-ABG-Unicom. Z taką decyzją nie zgodził się inny wykonawca - konsorcjum ARAM-WINUEL-Emax, którego oferta została wcześniej odrzucona. We wniesionym proteście zarzucił zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, m.in. poprzez zaniechanie odtajnienia całości oferty zwycięskiego konsorcjum, zawierającej informacje zastrzeżone jako tajemnice przedsiębiorstwa.

Zamawiający oddalił protest jako bezzasadny. Jednocześnie podkreślił, że oceny ofert dokonał zgodnie z zasadami ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie naruszył przepisów prawa. Jeśli chodzi o zaniechanie odtajnienia całości oferty zwycięskiego konsorcjum, to zdaniem zamawiającego, zastrzeżone informacje, tj. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, można uznać za tajemnice przedsiębiorstwa. Na takie rozstrzygnięcie konsorcjum wniosło więc odwołanie do prezesa UZP.

Zespół arbitrów oddalił odwołanie, a odnosząc się do zarzutu dotyczącego zaniechania odtajnienia zwycięskiej oferty wskazał, że choć postępowanie o udzielenie zamówienia ma charakter jawny, jednak art. 8 ust. 3 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.) zezwala wykonawcy na zastrzeżenie w ofercie informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211). Zwycięskie konsorcjum utajniło wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji. Zdaniem arbitrów takie dane można uznać za tajemnice przedsiębiorstwa, bowiem niewątpliwie przedstawiają one pewną wartość dla wykonawcy, a biorąc pod uwagę profil przedsiębiorstwa, polegający głównie na świadczeniu usług informatycznych, wiedza fachowa osób realizujących zamówienie, stanowi niewątpliwie kluczową wartość gospodarczą.

Sygn. akt UZP/ZO/0-55/07

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 03 sie 2007, 17:38

Osobiście nie spotkałem się jeszcze by ktoś chciał utajnić wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie i ich kwalifikacje, ale teraz pewnie wykonawcy wezmą przykład i nie będą chcieli ujawniać kto wykonuje zamówienie i jakie ma doświadczenie zawodowe, choćby po to, żeby inni nie kwestionowali zdatności konkretnych ludzi do wykonania zamówienia i spełnienia warunków z siwz. Nawet jak ktoś nie będzie spełniał warunków to zasłoni się tajemnicą i konkurent nie oprotestuje tego. Sprytne.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 sie 2007, 20:55

Niestety tacy wykonawcy utajniający swoich „ludzi” mogą się znaleźć. Pozostaje mieć nadzieję, że wykonawca nie uzna, że w każdym przypadku absolutnie bez wyjątku można utajnić te informacje, i że arbitrzy lub członkowie KIO będą rozważą każdy przypadek indywidualnie. Pytanie tylko ile przypadków utajnienia przejdzie bez echa, bo nikt nie zaprotestuje albo nie będzie przysługiwało odwołanie.

ODPOWIEDZ