Nie można aktualizować oprogramowania bez licencji

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 27 wrz 2007, 21:26

Nie można aktualizować oprogramowania bez licencji - Rzeczpospolita, 27 września 2007


Organizator przetargu nie może wymagać od firm komputerowych, aby aktualizowały oprogramowanie, jeśli zależy to od uzyskania licencji. Producent programu jest bowiem wówczas w uprzywilejowanej sytuacji


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował przetarg na serwis pogwarancyjny używanego przez niego oprogramowania. W specyfikacji znalazło się m.in. wymaganie, aby firma, która będzie świadczyła te usługi, zapewniła aktualizację oprogramowania. Chodziło o aktualizację kluczy aktywacyjnych. Wykonawcy wraz z ofertą mieli złożyć oświadczenie, że mają do tego prawo.

Po pytaniach zadanych przez firmę Hewlett-Packard Polska zamawiający przyznał, że nie posiada licencji, która pozwalałaby na aktualizację oprogramowania. -Z tych wyjaśnień i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zdaniem zespołu arbitrów, wynika jednoznacznie, że zamawiający uzależnił wykonanie zamówienia od zgody osoby trzeciej, czyli producenta bazowego oprogramowania. Aby mieć możliwość dokonania aktualizacji, wykonawca musi bowiem uzyskać do tego uprawnienie w formie licencji od producenta -zwrócił uwagę w uzasadnieniu wyroku unieważniającego ten przetarg przewodniczący składu Łukasz Radomyski. - Takie rozwiązanie bez wątpienia prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania stron. Szczególnie w tym postępowaniu, w którym producent oprogramowania sam jest zainteresowany uzyskaniem zamówienia -dodał. Zdaniem składu orzekającego ZUS powinien sobie zapewnić prawo do ingerencji w oprogramowanie.

Arbitrzy uwzględnili też inny zarzut. Otóż po pytaniach wykonawcy ZUS zmodyfikował specyfikację. W związku z tym wydłużył termin składania ofert. Dał wykonawcom dodatkowe dwa dni. - Art. 38 ust. 6 prawa zamówień publicznych zawiera bezwzględny obowiązek przedłużania terminu składania ofert o co najmniej siedem dni w przypadku wartości zamówienia na usługi przekraczającej 137 tys. euro -przypomniał przewodniczący składu. Wartość tego przetargu była wyższa od wspomnianego przez niego progu (sygn. UZP/ZO/0-1136/07).

ODPOWIEDZ