Czy moge udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
mk.mika
Posty: 2
Rejestracja: 18 lip 2007, 13:59

Post autor: mk.mika » 23 sie 2007, 12:41

Ogłoszony został przetarg na termomodernizacje budynku (wymiana okien i drzwi i jednocześnie wymiana centralnego ogrzewania), złożona została jedna oferta która nie spełniała wymogów. Okazuje się że ceny są wyższe aniżeli przewidzieliśmy. Prawidłowo powinnam ogłosić drugi przetarg nieograniczony, jednakże jest problem - budynek jest w tym momencie odłączony od c.o., wiadome jest że w momencie ogłoszenia w normalnym trybie do początku okresu grzewczego nie zostanie zrealizowane zadanie (jest to fizycznie nie możliwe). Czy w tym momencie mogłe udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko na wymianę instalacji grzewczej, która jest niezbędna do funkjonowania jednostki. Myśle o chłodach oczywiście, których można się spodziewać w okolicach października. Przetarg na wymianę okien zostałby w takim układzie przeprowadzony dopiero w przyszłym roku. Prosze o info czy moge taki ruch wykonać a jeżeli nie to ewentualnie jak ratować się.
Pozdrawiam Monika Kowalczyk

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 sie 2007, 13:11

Nie sądzę aby ktoś ośmielił się autorytatywnie stwierdzić, że można tak postąpić w opisanym przez Panią przypadku. Art 67 ust 1 pkt 3) Pzp mówi, że zamówienia z wolnej ręki można udzielić ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy zachodzi tu taka sytuacja. Pierwszy przetarg ogłoszono we właściwym terminie, jeśli został unieważniony ze względu na cenę, a nie na nieusuwalne błędy w ofercie, to może powstać pytanie czy zamawiający nie powinien się liczyć z wysokimi cenami robót, które przecież nękają zamawiających już od dawna. W związku z tym, ktoś może powiedzieć, że zamawiający winien był przewidzieć większy budżet. Zamawiający musi rozważyć czy jest w stanie wytłumaczyć się z zastosowania zamówienia z wolnej ręki i czy rzeczywiście spełnia wszystkie przesłanki określone w punkcie 3) art. 67 ust 1. Poniżej przytaczam fragment komentarza do art. 67 autorstwa Jarosława Jerzykowskiego:

„Zamówienie z wolnej ręki zostało także przewidziane jako tryb udzielania zamówień w sytuacjach nagłych i nieprzewidywalnych, na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Omawiana przesłanka pozostaje w ścisłej relacji z art. 62 ust. 1 pkt 4 p.z.p., określającym przesłankę zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W aspekcie czasowym jest to sytuacja, w której zamawiający ma mniej czasu na udzielenie wykonanie zamówienia niż w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, która stanowi przesłankę zastosowania negocjacji bez ogłoszenia. Nie dysponuje dostateczną ilością czasu nie tylko do przeprowadzenia postępowania rozpoczynającego się ogłoszeniem, ale nawet na przeprowadzenie postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dla którego ustawa nie przewiduje żadnego terminu na czynności zamawiającego. Praktycznie jest to sytuacja, w której należy udzielić zamówienia bez żadnej zwłoki, a samo zamówienie powinno zostać zrealizowane natychmiastowo.
Ustawowa przesłanka konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia określa zakres przedmiotowy zamówienia z wolnej ręki, udzielanego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3. Zamówienie może być udzielone tylko w takim zakresie, w jakim wymagana jest natychmiastowa jego realizacja. Zamawiający z powołaniem się na tę przesłankę nie może udzielić zamówienia w zakresie przekraczającym konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, choćby nawet świadczenie wykraczające poza konieczność natychmiastowej realizacji było funkcjonalnie powiązane z tymi ostatnimi. Przykładowo art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p. stanowi podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zapobieżenie awarii budowlanej, lecz nie na kompleksowy remont obiektu budowlanego.
Sytuacja, w której wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, powinna być dla zamawiającego nieprzewidywalna. Rozumieć należy przez to zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym przewidywalność określonych zdarzeń przez zamawiającego powinna być postrzegana w kategoriach obiektywnych, podobnych do należytej staranności, którą winien zachować dłużnik80. Okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia będą w szczególności zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego (np. katastrofy, awarie). Charakter niemożliwy do przewidzenia będzie miała także również konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia, będąca rezultatem przeciągającego się bez winy zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zaistniała sytuacja, w której wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Nie może być zatem spowodowana zamierzoną opieszałością w udzieleniu zamówienia.”

ODPOWIEDZ