Modyfikacja treści SIWZ

Wszystkie zagadnienia związane ze stworzeniem poprawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - omówienie SIWZ
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 lis 2006, 17:50

Często się zdarza, że zamawiający decyduje się zmodyfikować SIWZ w czasie przetargu. Wiadomo czego nie może dotyczyć modyfikacja (Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.) Ustawa nakazuje też przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin przedłuża się co najmniej o 7 dni. Zastanawiam się od jakiegoś czasu czy można jakoś zobiektywizować kiedy ten dodatkowy czas na wprowadzenie zmian jest rzeczywiście niezbędny. Jeśli zmieniamy SIWZ na dwa tygodnie przed otwarciem ofert to nawet jeśli ta zmiana wymaga zmian w treści ofert to czasu się raczej nie wydłuża (bo na dwa tygodnie wcześniej to chyba jeszcze nikt nie ma oferty). Jeżeli zmiana jest na dwa dni przed otwarciem ofert to wydłużyć czas raczej trzeba. Jednakże jak właściwie rozsądzić, gdzie leży granica czasowa wydłużania bądź nie wydłużania terminu na złożenie ofert w związku z daniem czasu na zmiany w treści ofert? Czy ktoś ma na to receptę?

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 17 lis 2006, 19:00

To niełatwe zagadnienie do zinterpretowania. Wydaje mi się, że właśnie przez swoje niedokładne określenie kiedy trzeba przedłużyć, a kiedy jeszcze nie, daje to pole do popisu zamawiającym, którzy przedłużają wtedy kiedy chcą, choć przyznać trzeba, że wykonawcy idą w drugą stronę i chcą wydłużać termin otwarcia ofert nawet gdy ewidentnie nie ma ku temu podstaw. Jeśli ja stoję przed problemem modyfikacji SIWZ i ewentualnego wydłużenia terminu składania ofert, to jeżeli do tego terminu jest jeszcze około tygodnia to nie przedłużam, jeśli jest mniej niż tydzień, a zmiana ewidentnie wymaga poprawienia oferty to wydłużam trochę termin o jeden, dwa, trzy dni, o ile nie zachodzi potrzeba przedłużenia o siedem dni ze względu na wartość zamówienia.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 lis 2006, 18:54

A co z ustawowym nakazem, że modyfikować SIWZ można jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach? (Art. 38 ust 4 Pzp) Co to są te szczególnie uzasadnione przypadki skoro ustawa milczy na ich temat? Oto kolejny przykład nakładania pewnego obowiązku, który może być dowolnie interpretowany przez zamawiających, bo nie wiadomo co jest, a co nie jest tymi szczególnymi przypadkami.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 20 lis 2006, 20:34

Skoro ustawa milczy na ten temat to znaczy, że szczególny jest ten przypadek, który zostanie nazwany szczególnym. Nie słyszałem, aby to zagadnienie było kiedyś roztrząsane przez arbitrów. Swoją drogą ciekawe czy jakiemuś niezadowolonemu wykonawcy przyszło do głowy podważać zasadność modyfikacji SIWZ ze względu na to, że nie miał miejsca szczególnie uzasadniony przypadek. W końcu jakaś zmiana SIWZ mogła być niekorzystna dla wykonawcy i mógł chcieć jej cofnięcia.

doradca
Posty: 2
Rejestracja: 22 mar 2007, 23:21

Post autor: doradca » 22 mar 2007, 23:53

Wyjaśnienie tej kwestii znajduje się w art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp). Przepis ten nakłada na zamawiającego przedłożenia terminu składania ofert co namniej o 7 dni, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. pzp. Zatem nie może być mowy o dowolności - w przypadku, gdy do terminu otwarcia ofert pozostało np. dwa tygodnie, a zamawiający dokonał modyfikacji treści siwz. Spotkałem się z interpretacją UZP (wynik kontroli uprzedniej) w takim stanie faktycznym, kiedy zamawiający dokonał modyfikacji treści siwz ale pomimo obowiązku wynikającego z wymienionego przepisu nie przesunął terminu składania ofert. UZP stwierdził naruszenie przez zamawiającego art. 38 ust. 6 pzp, ale ocenił iż naruszenie to nie wpływa na wynik postępowania skutkujące koniecznością jego unieważnienia.
Doradca

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 mar 2007, 7:52

No właśnie, co w przypadku gdy do otwarcia ofert jest dwa tygodnie, a zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w postępowaniu powyżej progu unijnego? Moim zdaniem nie jest wówczas oczywiste, że należy przedłużyć termin składania ofert. Art. 38 ust 6 mówi, że: „Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin przedłuża się co najmniej o 7 dni.” Znaczy to, że przedłuża się nie w każdym przypadku, ale wtedy gdy jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Nawet jeśli ktoś już ma gotową ofertą na dwa tygodnie przed terminem to zdąży dokonać zmian nawet bez przedłużania terminu. Często jednak modyfikacji dokonuje się w ostatnim tygodniu przed terminem składania ofert. Wtedy jak najbardziej obligatoryjnie należy przedłużyć termin.

ODPOWIEDZ