Liczy się treść, a nie nazwa pisma

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 14 sty 2008, 9:25

Liczy się treść, a nie nazwa pisma - Gazeta Prawna, 14 stycznia 2008

W odwołaniu trzeba wskazać zarzuty dotyczące rozstrzygnięcia protestu.

ORZECZENIE

Szpital w Kielcach w przetargu na rozbudowę przychodni wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego Agat. Dwaj inni wykonawcy - Condite oraz Skanska - oprotestowali to rozstrzygnięcie, zarzucając zamawiającemu, że ich oferty zostały bezprawnie odrzucone. Zamawiający oddalił protest firmy Condite, wskazując, że jej oferta była niezgodna ze specyfikacją. Protest Skanska zamawiający odrzucił bez rozpatrzenia. Wskazał, że wykonawca nie miał interesu prawnego koniecznego do wniesienia protestu. Cena Skanski przekroczyła znacznie wartość środków, jakie zamawiający przeznaczył na zamówienie.

Firmy odwołały się do prezesa UZP, podtrzymując zarzuty. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła ich odwołania. Wskazała, że odwołanie firmy Condite nie zawiera elementów określonych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. nr 187, poz. 1327). Pismo Condite zatytułowane odwołanie nie zawierało konkretnych zarzutów co do rozstrzygnięcia protestu, a jedynie streszczenie zarzutów i żądań protestu oraz żądania co do rozstrzygnięcia. Zdaniem arbitrów nie wystarczy powołanie się w odwołaniu na złożony protest czy nawet dołączenie kopii protestu do odwołania, w ramach załączników. Trzeba wyraźnie wskazać zarzuty dotyczące rozstrzygnięcia protestu.

Z kolei Skanska nie udowodniła interesu prawnego koniecznego dla skutecznego wniesienia protestu i odwołania. Nie wskazała, że w wyniku naruszenia przepisów jej interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku. Wybór jej oferty spowodowałby unieważnienie przetargu z powodu przekroczenia ceny oferty w stosunku do kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na zamówienie.

Sygn. akt KIO/UZP 1454/07

(Czyżby nagle zaczęto uznawać, że nie ma interesu prawnego wykonawca, który złożył ofertę z ceną przekraczającą środki jakie zamawiający oglosił przed otwarciem ofert? Interesujące.)

ODPOWIEDZ