Liczy się termin wpływu wadium do zamawiającego

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 lip 2007, 21:32

Liczy się termin wpływu wadium do zamawiającego - Gazeta Prawna, 26 czerwca 2007

Kwota wadium musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert na rachunek zamawiającego.

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki wykluczył z przetargu na wykonywanie prac ogrodniczych firmę - Zbogar Artur Michalski Urządzanie Terenów Zieleni z Łomianek - z powodu niewniesienia wadium w terminie otwarcia ofert na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.). Wykluczony wykonawca nie zgodził się z decyzją zamawiającego i wniósł protest, w którym wnosił o uchylenie czynności wykluczenia oraz o dokonanie ponownej oceny ofert.

W uzasadnieniu protestu zarzucał zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż jego oferta była należycie zabezpieczona wadium, na co wskazuje załączony do oferty dowód wpłaty. Decydujące znaczenie ma bowiem to, że kwota wadium została przekazana z rachunku wykonawcy na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Natomiast oferent nie może ponosić skutków działania banku obsługującego zamawiającego, który zaniedbał przekazania środków w określonym czasie.

Zamawiający nie odniósł się do protestu, a zatem zgodnie z art. 183 ust. 3 p.z.p. należy uznać, że protest został oddalony. Wykonawca, podtrzymując w całości zarzuty, wniósł więc odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów uznał, że dowody przedstawione przez wykonawcę wskazują jedynie na wysłanie odpowiedniej kwoty na rachunek zamawiającego na kwadrans przed upływem terminu składania ofert.

Tymczasem zamawiający w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wymagał, aby było ono wniesione nie później niż w terminie składania ofert na konto bankowe zamawiającego. Dlatego kluczowe znaczenie miała data wpływu wadium na rachunek zamawiającego. Z dokumentu przedstawionego przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki wynika, że kwota wadium została zaksięgowana na jego rachunku w kilka godzin po terminie składania ofert.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 p.z.p. nie można wnosić wadium po upływie terminu składania ofert. Ponadto zdaniem arbitrów dowodem wniesienia wadium nie może być dyspozycja przelewu, lecz pokwitowanie przelewu przez bank zamawiającego. Jeśli zaksięgowanie wadium nastąpiło po terminie otwarcia ofert, należy uznać, że wadium nie zostało w ogóle wniesione. A zatem odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zamawiający słusznie wykluczył oferenta.

Sygn. akt UZP/ZO/0-462/07

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 12 lip 2007, 22:05

Jak widać odwołujący nie miał dobrego doradcy zamówieniowego, że pozwolił sobie na odwołanie w tej sprawie. Teraz już będzie wiedział. :-) Być może po prostu szef firmy uznał, że wie lepiej.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 lip 2007, 22:09

Wykonawca startuje w przetargu, a niefrasobliwie podchodzi do tak ważnego tematu jak wadium. Sam fakt przedstawienia dowodu dokonania przelewu na kwadrans przed upływem terminu składania ofert niczego nie dowodzi, bo tak samo łatwo można by zaraz potem cofnąć wykonanie przelewu, a nawet jeśłi nie to pieniądze zostaną uznane na koncie zamawiającego nie wiadomo kiedy, może nawet następnego dnia albo za kilka dni. Faktycznie więc oferta pozostaje przez jakiś czas nie zabezpieczona wadium.

ODPOWIEDZ