Liczą się dostawy zrealizowane przed wszczęciem przetargu

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 24 sty 2007, 21:48

Dziś w Rzeczpospolitej opis pewnego arbitrażu:

„Liczą się dostawy zrealizowane przed wszczęciem przetargu

Dostawy zrealizowane przez wykonawcę już po ogłoszeniu przetargu nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie jego doświadczenia.
Straż Graniczna rozpisała przetarg na dostawę 60 przenośnych kamer termowizyjnych, które mają pomóc w wykrywaniu ludzi nielegalnie przekraczających granicę. Wygrało go konsorcjum złożone z firm S & T Services Polska i Agtes. Zaproponowana przez nie cena niespełna 9 mln zł okazała się najniższa.
Konkurencyjna firma zakwestionowała wybór Straży Granicznej. Jej zdaniem konsorcjum nie spełniło warunków postawionych w tym przetargu. Jednym z nich było doświadczenie w realizacji tego typu zamówień. Zgodnie ze specyfikacją przedsiębiorcy powinni w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem przetargu sprzedać kamery termowizyjne o łącznej wartości co najmniej 150 tys. zł. Na potwierdzenie mieli złożyć wykaz zrealizowanych dostaw.
Zwycięskie konsorcjum w swoim wykazie wskazało dwie dostawy: z 22 grudnia 2003 r. i z 30 października 2006 r. Kontrowersje wzbudziła druga pozycja z tego wykazu. A to dlatego, że wskazaną w niej dostawę zrealizowano już po ogłoszeniu tego zamówienia, które zostało opublikowane 17 października 2006 r.
Zamawiający uważał, że ważna jest data składania ofert, a nie wszczęcia postępowania. Przekonywał, że wybrane przez niego konsorcjum zrealizowało wymagane dostawy przed złożeniem oferty, a więc spełniło warunek wzięcia udziału w przetargu. Arbitrzy, do których trafiło odwołanie, nie zgodzili się z tym rozumowaniem. Odwołali się do rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2006 r. nr 87, poz. 605). Mówi ono o wykazie dostaw wykonanych wciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przetargu. Tymczasem druga dostawa została zrealizowana po tym terminie, dlatego nie powinna być brana pod uwagę przez zamawiającego. Mógł on uwzględnić tylko pierwszą pozycję wykazu dołączonego do oferty, a ta potwierdzała jedynie sprzedaż dwóch kamer. W tej sytuacji konsorcjum nie spełniło postawionego mu warunku i powinno zostać wykluczone z przetargu (sygn. UZP/ZO/0-3051/06).”

Dosyć marna obrona wykonawcy zwłaszcza, że chyba nie doczytał rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, gdzie wyraźnie stoi, że żądać można wykazać się dostawami, usługami i robotami. Pytanie więc czemu zamawiający nie uznał oczywistego protestu?

ODPOWIEDZ