Kosztorys a cena ryczałtowa

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
marzenka1975
Posty: 3
Rejestracja: 03 cze 2008, 13:32

Post autor: marzenka1975 » 04 cze 2008, 20:43

Witam w SIWz jest zapis:
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej i SIWZ jak również powinna zawierać następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odwozu i składowania gruzu itd.
1Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysów ofertowych obliczonych na podstawie przedmiarów robót, specyfikacji technicznej i wymagań zawartych w SIWZ
Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia w kosztorysie wg następujących zasad:
-wszystkie pozycje muszą zawierać ceny jednostkowe z narzutami,
-cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty wytworzenia lub koszty własne. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego
Kosztorys ofertowy sporządza się na podstawie:
- przedmiaru robót,
- cen jednostkowych czynników produkcji (R,M,S), kosztów zakupu oraz kosztów pośrednich ustalonych przez Wykonawcę robót.
Kosztorys powinien zawierać:
- zestawienie materiałów i urządzeń zawierające dokładny opis materiałów i urządzeń, cenę jednostkową oraz wartość całkowitą
- wysokość stawki RG, K.O. i Zysku na podstawie których wykonano kosztorys ofertowy.

No właśnie i co teraz jezeli kosztorys nie zawiera zestawienia materiałów i urządzeń zawierających dokładny opis materiałów i urządzeń oraz nie ma w nim uwzględnionej wysokości stawki RG, K.O. i Zysku na podstawie których wykonano kosztorys ofertowy.Poza tym sa pomułki np. m zamiast m3 i błędne opisy.
Czy taka oferta jest do odrzucenia jako niezgodna ze SIWZ?
Jest to cena ryczałtowa więc.BARDZO PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC

MariuszT
Posty: 19
Rejestracja: 11 sty 2008, 8:52

Post autor: MariuszT » 05 cze 2008, 9:24

Z jednej strony ryczałt to ryczałt i uchybienia i rozbieżności kosztorysowe nie mają znaczenia dla ceny oferty. Ale z drugiej strony w SIWZ był zapis że oferta zostanie odrzucona jeśli wykonawca nie spełni wymienionych w SIWZ warunków co do kosztorysu.Jeśli ten zapis nie był oprotestowany przez wykonawców przed upływem składania ofert to ewentualny protest na odrzucenie oferty z tego tytułu, moim zdaniem bedzie spóżniony i bez szans powodzenia.

ODPOWIEDZ