Do kopii odwołania należy dołączyć załączniki

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 lis 2007, 9:20

Do kopii odwołania należy dołączyć załączniki – Gazeta Prawna, 2 listopada 2007

Obowiązek jednoczesnego przekazania kopii odwołania obejmuje także załączniki.

ORZECZENIE
Jednostka wojskowa z Wałcza w przetargu na dostawę urządzeń chłodniczych i mrożących najpierw odrzuciła ofertę Zakładu Elektromechaniki Chłodniczej Igloo, zarzucając jej niezgodność ze specyfikacją, a następnie zdecydowała o unieważnieniu przetargu z powodu niezłożenia ważnej oferty. Firma Igloo oprotestowała obie czynności zamawiającego. Wskazała, że skoro zamawiający miał wątpliwości, czy zaoferowane urządzenia chłodnicze spełniają wymogi techniczne specyfikacji, to zgodnie z art. 87 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.) mógł żądać wyjaśnień od wykonawcy. Przedsiębiorca dowodził, że unieważnienie przetargu było bezpodstawne, bo nie wystąpiły przesłanki do odrzucenia jego oferty.
Zamawiający oddalił protest, oświadczając, że zastrzeżenia do wymagań zamawiającego były spóźnione, bo zgodnie z art. 180 ust. 1 pkt 1 p.z.p. protest na specyfikację wnosi się do zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia s.i.w.z. na stronie internetowej. Ponadto z art. 87 ust. 1 p.z.p. wynika, że żądanie od wykonawców wyjaśnień nie jest obowiązkiem zamawiającego, lecz jedynie jego prawem. Wykonawca wniósł więc odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, żądając unieważnienia odrzucenia jego oferty oraz unieważnienia postępowania.
Zespół arbitrów odrzucił odwołanie, bo zgodnie z art. 184 ust. 2 p.z.p. przedsiębiorca miał obowiązek jednoczesnego przekazania kopii odwołania zamawiającemu. Przy czym kopią odwołania jest także całość załączników, o których mowa w odwołaniu. Z akt sprawy wynika natomiast, że wykonawca nie przekazał ich wraz z kopią odwołania zamawiającemu. Takie rozumienie kopii odwołania potwierdzało także rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2006 roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań. Niezastosowanie się do art. 184 ust. 2 p.z.p. spowodowało, że zespół arbitrów odrzucił odwołanie.
Sygn. akt UZP/ZO/0-966/07

ODPOWIEDZ