Czy to jest oferta wariantowa.

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Tom_K
Posty: 1
Rejestracja: 17 lis 2007, 13:44

Post autor: Tom_K » 17 lis 2007, 13:51

Witam serdecznie. Mam takie pytanie dotyczące oferty wariantowej. Czy jeżeli w przygotowaniu kosztorysu ofertowego zmienia się w opisach pozycji na przykład system docielenia co za tym idzie nazwy materiałów, a w przedmiarach robót było inaczej to czy to jest oferta wariantowa ??

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 lis 2007, 8:06

Jeżeli wykonawca sam z własnej woli zmienia cokolwiek co byłoby sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, to nie jest to oferta wariantowa tylko oferta, której treść nie odpowiada treści siwz. Taka oferta musi zostać odrzucona przez zamawiającego.
Czym jest oferta wariantowa mówi art. 2 pkt 7 Prawa zamówień publicznych:
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

Zamawiający musi przewidzieć możliwość składania ofert wariantowych już w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz. Można dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Trzeba w siwz opisać sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Jak widać sam wykonawca nie prawa inaczej przygotować oferty niż to jest określone w siwz i nazwać to ofertą wariantową.

ODPOWIEDZ