jawność

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
RH55
Posty: 6
Rejestracja: 21 lip 2007, 15:55

Post autor: RH55 » 21 lip 2007, 16:30

Witam, czytalem ze wyniki postepowan przetargowych sa jawne dla kazdego obywatela. Moje pytanie brzmi, czy moge zarzadac udostepnienia mi wszelkich ofert zlozonych w rozstrzygnietym przetargu, czy tylko oferty firmy, ktora go wygrala? Czy mam prawo do wglada do wszystkich dokumentow zlozonych przez wykonawcow, czy sa jakies ograniczenia
Bede wdzieczyna za odpowiedz
pozdrawiam

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 lip 2007, 22:38

Oczywiście, że może Pan żądać udostępnienia wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, jak również do innych dokumentów złożonych w postępowaniu przez wykonawców. Różnica jest jednak taka, że oferty są jawne od chwili otwarcia ich, a pozostałe dokumenty związane z postępowaniem, na przykład korespondencja między zamawiającym a wykonawcami, jest jawna po dokonaniu najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Ograniczenie wglądu do ofert może jednak wiązać się z zastrzeżeniem przez wykonawcę elementów oferty związanych z tzw. tajemnicą przedsiębiorstwa.

RH55
Posty: 6
Rejestracja: 21 lip 2007, 15:55

Post autor: RH55 » 22 lip 2007, 0:18

Dziekuje panie Piotrze za wyjasnienia. Ale kontynuujac watek chcialbym sie spytac wlasnie o tzw tajemnice przedsiebiorstwa. Teoretycznie bowiem, skladajac oferta mozna by napisac "UWAGA: wszystkie podane tu informacje maja charakter poufny i stanowia tajemnice naszego przedsiebiorstwa". I prz takim postawieniu sprawy urzednik chetnie zasloni sie tym ze nie moze lamac prawa! Co uczynic w takm przypadku? Czy sa jakies precyzyjne przepisy, stanowiska, orzeczenia?
pozdrawiam serdecznie
RH

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 lip 2007, 11:30

Nie można tak napisać jak Pan sugeruje choćby dlatego, że podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Tych informacji nie można zastrzec, co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 8 ust 3 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych: „Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.” Poza tym na pewno nie cała pozostała treść można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa bo z mocy niektórych przepisów pewne informacje są jawne. Poniżej przedstawiam fragment Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych autorów Włodzimierz Dzierżanowski, Jarosław Jerzykowski, Małgorzata Stachowiak.


„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące zakresu stosowania art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje, iż nie mogą być uznane za tajemnice informacje, które można uzyskać w dozwolony prawem sposób (np. z publicznie dostępnych rejestrów informacji itp.). Należy więc poddać w wątpliwość pogląd, iż można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa dane dotyczące np. opłacania składek ubezpieczeniowych czy podatków. Po pierwsze, informacje te nie mają charakteru wskazanego w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, po drugie, trudno uznać, iż dane te posiadają wartość gospodarczą, jeśli przedsiębiorca nie zalega z płatnościami (jeśli natomiast zalega, to z faktu łamania prawa nie powinien móc osiągać korzyści). Po trzecie wreszcie, przynajmniej część danych tego rodzaju można pozyskać legalnie, posługując się ustawą o dostępie do informacji publicznej. Dotyczy to np. informacji o przyznanej pomocy publicznej. Nie sposób też uznać za spełniające wymóg ochrony tajemnicy informacje dotyczące kondycji finansowej spółek publicznych (notowanych np. na giełdzie), które dane takie są obowiązane ujawniać. Konsekwentnie nie mogą być uznane za tajemnice informacje, które zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 4 p.z.p. jest obowiązany odczytać podczas otwarcia ofert. Są to: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. Ocena, czy dowolna informacja zastrzeżona przez wykonawcę stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, podobnie jak wszystkie inne czynności jest obowiązkiem zamawiającego. Do wykonawcy natomiast należy prawo wykazania, że ma do czynienia z tajemnicą. W przypadku sytuacji budzących wątpliwości zamawiający korzystając z dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p. powinien zwrócić się do wykonawcy w celu wyjaśnienia oferty w tym zakresie, aby nie narazić się na sankcję - przewidzianą w art. 23 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - za bezprawne ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Konsekwencją nieprawidłowego zastrzeżenia przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, które jej nie stanowią, będzie, zdaniem Sądu Najwyższego, ich ujawnienie przez zamawiającego. Uchwałę tej treści Sąd Najwyższy podjął w dniu 21 października 2005 r. wskazując że: "W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta (wykonawcę - przyp. aut.) - na podstawie art. 96 ust. 4 (wg miejsca zamieszczenia przepisu przed nowelizacją ustawy - przyp. aut.) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia (...) jest wyłączenie zakazu ujawniania informacji". W uzasadnieniu uchwały SN wskazał, że zamieszczenie w ofercie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, które zostały następnie zweryfikowane przez zamawiającego jako niestanowiące takiej tajemnicy, nie może przesądzać automatycznie o kwalifikacji takiej oferty jako niezgodnej z ustawą i być przyczyną odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Odtajnienie oferty będzie więc jedynym skutkiem nieprawidłowego zastrzeżenia zawartych w niej danych, co do których ustawa wskazuje na prawo do decyzji dla wykonawcy w zakresie zastrzegania informacji. Z przywołanego uzasadnienia uchwały nie wynika jednak zakaz odrzucenia oferty, w której zastrzeżono informacje jawne, z mocy art. 86 ust. 4 p.z.p. SN stwierdził bowiem wprost, że tych danych wykonawca nie może objąć zakazem udostępniania. Wyrażenie więc przez niego takiej woli w ofercie będzie powodować niezgodność oferty w tej części z ustawą, a konsekwencji powodować jej odrzucenie.”

ODPOWIEDZ