informacja z banku

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Phobos
Posty: 30
Rejestracja: 23 lip 2007, 12:12

Post autor: Phobos » 18 wrz 2007, 12:03

wykonawca żądał od wykonawców informacji banku, w którym wykonawca ma prowadzony rachunek bankowy potwierdzający posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej X% ceny oferty lub zdolność kredytową wykonawcy na co najmniej X% ceny oferty.
Jeden z wykonawców złożył zaświadczenie wydane przez bank, że posiada on w nim otwartą linię kredytową na Xzł. Został on wykluczony z postępowania, ponieważ jego oferta zawierała w tym punkcie braki formalne.
W uzasadnieniu podniesiono, że informacja banku wskazuje jedynie, że zadłużenie wykonawcy z tyt. kredytów oraz otwartej linii kredytowej zawiera sie w kwocie X zł. Nie potwierdza to tym samym, że podmiot dysponuje odpowiednimi środkami finans. lub zdlonością kredytową i tym samym jego ogerta nie odpowiada SIWZ.
Wykonawcę poinformowano również, że nie istnieje moźliwość skorzystania z art. 26 ust. 3.
Czy postępowanie zamawiającego było słuszne?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 wrz 2007, 12:32

Na ile można coś powiedzieć nie widząc tej gwarancji to zamawiający postąpił słusznie. Jak rozumiem podano na jaką kwotę jest linia kredytowa i jakie jest obecne zadłużenie wykonawcy w ramach tej linii. Skoro pozostała do zadłużenia kwota jest mniejsza niż żądana przez zamawiającego to logiczne że wykonawca nie posiada odpowiedniej zdolności, a więc zamawiający postąpił słusznie wykluczając go. Co do braku możliwości uzupełnienie tego dokumentu to w zasadzie można zrozumieć taką interpretację zamawiającego. Art. 26 ust. 3 mówi, że wzywa się do uzupełnienia w razie braku dokumentu lub gdy dokument zawiera błędy. Tutaj jest dokument i nie zawiera on błędów. Wynika z niego po prostu, ze wykonawca nie spełnia warunku. Co prawda zamawiający mógłby uznać, że wezwać trzeba, bo być może wykonawca dysponuje innym dokumentem z innego banku, który potwierdzałby zdolność finansową. Ja wezwałbym do uzupełnienia, ale jeśli jakiś zamawiający uznaje inaczej to trzeba by protestować i odwoływać się, a w dotychczasowym orzecznictwie są już przykłady interpretacji takiej jak zamawiającego.

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 18 wrz 2007, 13:29

A mnie dziwi fakt, że żaden z wykonawców nie oprotestował tak postawionego warunku udziału w postępowaniu. Skoro wykonawca ma wykazać się posiadaniem zdolności kredytowej bądź środków finansowych na kwotę stanowiącą x% ceny oferty, to oznacza to dokładnie to samo co postawienie każdemu z wykonawców innego warunku udziału w postępowaniu. Trudno bowiem zakładać, że wszyscy wykonawcy przedstawią w ofertach takie same ceny, a tym samym kwota jaką muszą dysponować będzie identyczna dla wszystkich. załózmy, że złożono dwie oferty, (cena pirwszej to 50.000 zł, a drugiej 75.000 zł) a zamawiający wymagał aby wykonawca dysponował środkami finansowymi na poziomie 10% ceny oferty. W takim przypadku jeden z wykonawców musi wykazać się dysponowaniem kwotą w wysokości 5.000 zł, a jeden kwotą w wysokości 7.500 zł, czy zatem jest to równe traktowanie wykonawców i czy każdy z ww. wykonawców nie musi spełnić innego z warunków udziału w postępowaniu?
Jestem przekonany, że po wniesieniu protestu i ewentualnego odwołania postępowanie zostałoby unieważnione.

Phobos
Posty: 30
Rejestracja: 23 lip 2007, 12:12

Post autor: Phobos » 18 wrz 2007, 14:18

zaświadczenie nie precyzowało ile ma wykonawca zadłużenia. Wskazywało tylko, że ma otwartą linię kredytową.
W tym samym postępowaniu inny wykonawca, złożył zaświadczenie z banku, w którym bank stwierdzał, że wykonawca posiada zdolność kredytową w wys. wyższej niż wymagana w SIWZ. Wykonawca ten został następnie wezwany do zupełnienia dokumentu, ponieważ w dokumencie nie została wskazana jednostka, której dotyczy SIWZ.
Czy jest to słuszne??

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 wrz 2007, 14:27

Masz rację Marcinie R. Tak formułować warunków finansowych nie wolno i postępowanie powinno być unieważnione jako, że obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ktoś powinien wnieść protest, a potem odwołanie. Nawet jeśli przedmiot protestu nie będzie słuszny to arbitrzy powinni z urzędu wziąć pod uwagę okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania.

Phobos
Posty: 30
Rejestracja: 23 lip 2007, 12:12

Post autor: Phobos » 19 wrz 2007, 11:31

może ktoś odpowiedzieć na mój drugi post w tym temacie??
Czy postępowanie zamawiającego wobec drugiego wykonawcy nie było obarczone żadnymi błędami?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 wrz 2007, 17:24

Nie rozumiem co znaczy, że wezwano wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, bo w dokumencie nie została wskazana jednostka. Jeżeli z zaświadczenia z banku wynika, że wykonawca posiada zdolność kredytową większą niż wymagana to dobrze. Jeśli chodzi o brak jednostki pieniężnej (waluty) w jakiej posiada zdolność kredytową, to takie zaświadczenie jest wadliwe. Wezwanie do uzupełnienia pozwoli zapobiec bezsensownemu odrzuceniu dobrej oferty z uwagi na prosty błąd – zakładając, że zdolność ma w walucie określonej w siwz. Sądzę, że większość zamawiających wezwała by do uzupełnienia takiego dokumentu.

ODPOWIEDZ