Firmy nie muszą dublować dokumentów

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 31 lip 2007, 9:22

Firmy nie muszą dublować dokumentów - Rzeczpospolita, 31 lipca 2007


Jeśli jeden dokument potwierdza już niekaralność członka zarządu firmy, nie ma potrzeby żądać od niego drugiego. Nawet gdy jest wiceprezesem w kilku firmach


Chociaż procedury w przetargach są mocno sformalizowane, dokumenty składane przez wykonawców nie stanowią wartości samej w sobie. Mają jedynie potwierdzać, że firma może się ubiegać o zamówienie - przypomnieli arbitrzy w niedawnym wyroku.

Dotyczył on przetargu na odnowę oznakowania poziomego na dolnośląskich drogach. Jego organizator - Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich - wykluczył z postępowania konsorcjum składające się z czterech firm. Powód? Zdaniem zamawiającego wykonawcy ci nie złożyli kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Poszło o zaświadczenie o niekaralności, jakie muszą składać członkowie zarządu firm startujących w przetargach. Badający oferty urzędnicy zauważyli, że wiceprezes jednej z firm wchodzących w skład wspomnianego konsorcjum nie dołączył takiego zaświadczenia. Konsorcjum wyjaśniło, że ten sam mężczyzna jest również wiceprezesem drugiej spółki wchodzącej w jego skład i zaświadczenie widnieje w dokumentach tejże właśnie spółki. Nie usatysfakcjonowało to jednak zamawiającego, który podtrzymał decyzję o wykluczeniu konsorcjum.

Firmy wchodzące w jego skład odwołały się do arbitrów. Wygrały sprawę. Skład orzekający doszedł do wniosku, że nie było podstaw do wykluczenia ich z przetargu. W ofercie konsorcjum znajdowało się bowiem jedno zaświadczenie o niekaralności wiceprezesa. W tej sytuacji wymaganie drugiego zaświadczenia tylko z tego powodu, że jest on równocześnie członkiem zarządu innej firmy, byłoby pozbawione sensu.

-Odwołujący przedłożył aktualną informację, z której wynika, że Paweł Ł. nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. Fakt, że dana osoba pełni równocześnie funkcję członka zarządu w dwóch firmach uczestniczących w konsorcjum, nie oznacza, że należy dla tej osoby dwukrotnie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności - uzasadniła wyrok przewodnicząca Beata Madej-Lorek. - Stosowny dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu znajdował się w ofercie. W związku z tym nadmiernym formalizmem było żądanie drugiego, de facto takiego samego, dokumentu -dodała.

ODPOWIEDZ