Firma, która nie wykonała zamówienia, odpada z gry

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 lip 2007, 21:42

Firma, która nie wykonała zamówienia, odpada z gry – Rzeczpospolita, 10 lipca 2007

Firma, która nie zrealizowała zamówienia i nie naprawiła dobrowolnie szkody, musi być wykluczona z kolejnego przetargu - orzekli arbitrzy w wyroku z 25 czerwca 2007 r. (UZP/ZO/0-719/07).

Przetarg zorganizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczył on budowy mostu nad Odrą. Wystartowało w nim m.in. konsorcjum, w którego skład weszła spółka Hydrobudowa-6. Firma ta wchodziła wcześniej w skład innego konsorcjum, które na zlecenie tego samego zamawiającego budowało odcinek drogi ekspresowej S-1. Nie wywiązało się z zadania i zeszło z placu budowy. Domagało się większych pieniędzy w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i robocizny.
GDDKiA wykluczyła konsorcjum z nowego przetargu, powołując się na art. 24 ust. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych. Arbitrzy rozstrzygający odwołanie konsorcjum przyznali rację zamawiającemu. Zwrócili uwagę, że wspomniany przepis nakazuje wykluczanie wykonawców, gdy:
¦ wyrządzą oni szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je w sposób nienależyty,
¦ nie naprawią dobrowolnie tej szkody,
¦ niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
Zdaniem składu orzekającego spełnione zostały wszystkie trzy przesłanki. -Fakt niewykonania zamówienia jest bezsporny. Została również wykazana przesłanka szkody. Zamawiający musiał ponieść koszty związane z zarządzaniem placem niezakończonej budowy oraz przygotowaniem kolejnego przetargu -zwróciła uwagę przewodnicząca Ewa Kokowska. -Szkoda nie może być rozumiana wyłącznie w aspekcie uszczerbku materialnego, ale w szerszym kontekście, związanym np. z nieterminową realizacją zadania publicznego -dodała.
Hydrobudowa-6 tłumaczyła, że nie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie umowy, gdyż ta ciąży na drugim konsorcjancie. -Podstawą odpowiedzialności Hydrobudowy-6 jest art. 471 i 366 kodeksu cywilnego oraz art. 141 pzp. Solidarna odpowiedzialność powoduje, że konsorcjant odpowiada nie tylko za własne działanie, ale też innych konsorcjantów, a odpowiedzialność dotyczy całego przedmiotu umowy - podkreśliła przewodnicząca.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 12 lip 2007, 22:02

Teraz może być coraz więcej takich firm, które wycofały się z realizacji zamówienia i nadal startować w przetargach. Pytanie jak dowiedzieć się w każdej sytuacji, że rzeczywiście wykonawca nie wyrządził szkody jakimś zachowaniem. Udzieli mu się zamówienia i znowu stwierdzi, że finanse nie gwarantują mu wykonania inwestycji.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 lip 2007, 21:41

Jeśli wykonawca startuje w przetargu ogłoszonym przez tego samego zamawiającego, któremu wyrządził szkodę sprawa jest prosta. Jeżeli jednak ktoś wycofał się z kontraktu, a potem startuje kilkaset kilometrów dalej to nic dziwnego jeśli zamawiający nie będzie wiedział o tym (chyba że sprawę opiszą gazety). Może ktoś wpadnie na pomysł jakiejś strony internetowej z wymienieniem wykonawców, którzy wyrządzili szkodę? Zapewne jednak podniosły by się głosy, że to nielegalne przedsięwzięcie.

ODPOWIEDZ