dziwne wymagania?

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 09 maja 2007, 1:01

Witam

Startuję miesuęcznie w kilku przetargach ale z czymś takim jeszcze się nie spotkałam, mianowicie zamawiający wymaga następujących potwierdzeń :
[img]file:///C:/DOCUME%7E1/Mariusz/USTAWI%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/img]- wykaz osób i podmiotów, które będa uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w raz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności.
- Rachunek zysków i start "..." a w przypadku wykonawców niezobowiązanych dospożadzania sprawozdania finansowego, innych dokumetów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat
- informacje banku potiwerdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy

Pytanie brzmi czy zamawiający ma prawo wymagać tych dokumentów oraz czy pytanie dodatkowe w przypadku gdy na pierwsze będzie twerdząca odpowiedź; czy zamiast potwierdzenia zdolności kresytowej można przedstawiuć pismo od mojego dostawcy sprzętu, że sprzeda mi go z terminem płatności dłuższym niż termin płatności zamawiającego?

Pozdrawiam
Ola

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 09 maja 2007, 8:16

To nie są dziwne wymagania. Generalnie można żądać takich warunków, z zastrzeżeniem, że zamawiający musi określić wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej jaką musi się wykazać. Trzeba by spojrzeć na całość zamówienia aby stwierdzić czy takie wymogi są zgodne z prawem, bo to za mało informacji aby ocenić obiektywnie. Z pewnością zamawiający nie uzna pisma od dostawcy sprzętu, że sprzeda go z dłuższym terminem płatności. Moim zdaniem tak właśnie powinien postąpić zamawiający.

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 09 maja 2007, 8:48

1. zamawiający nie podał kwoty jaką trzeba mieć na koncie, a jedynie określił to w taki sposób, że kwota ta nie może być niższa niż wartość oferty na poszczególne zadania.
2. Jakich informacji Pan potrzebuje?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 09 maja 2007, 9:01

Skoro nie podał kwoty zdolności finansowej to postępowanie podlega unieważnieniu ze względu na załamanie zasady uczciwej konkurencji. Trzeba wnieść protest, a w razie jego odrzucenia odwołanie. Arbitrzy nakażą unieważnienie. W ten sposób nie wolno określać zdolności finansowej i kredytowej. Drugie pytanie staje się więc bezprzedmiotowe, a żeby odpowiedzieć na niego trzeba by znać opis przedmiotu zamówienia i stwierdzić czy takie wymogi są usprawiedliwione przedmiotem zamówienia.

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 10 maja 2007, 7:23

Przy tak postawionym przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (brak określenia kwoty posiadanych środków lub zdolności kredytowej), a odniesienie się jedynie do wartości oferty należy natychmiast oprotestować ewentualnie wnieść odwołanie w przypadku oddalenia protestu, co napewno spowoduje unieważnienie postępowania. Swoim postępowaniem zamawiający naruszył fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych tj. równe traktowanie wykonawców i uczciwą konkurencję. Bo niby dlaczego ten z wykonawców, którego oferta będzie droższa ma posiadać większe środki finansowe lub zdolność kredytową od tego, którego oferta będzie tańsza?

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 10 maja 2007, 12:34

cytat z SWIZ:
"w okresie ostatnich trzech lat posiadał obrót roczny (za każdy rok) nie mniejszy niż wartość części zamówienia, na które składana jest oferta, oraz posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadajacej wartości części zamówienia na która składana jest oferta"


Jeżeli to nadaje się do oprotestowania to proszę o jakąś podstawę prawną która można podać w proteście.
Zastanawiam się tylko czy nie wyjdę na tym jak Zabłocki na mydle bo jeżeli zamawaijący sam sobie ustali ilość środków finansowych na koncie to mogę nie podołać tym wymaganiom.
Zastanawiam się nad podstawnością takiego zapisu, szczególnie, że zamawiający wymaga przedstawienia spisu wykonanych zamówień przez ostanie 3 lata o podobnej wartości, według mnie jest to wystarczająca rekomendacja oferenta.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 maja 2007, 12:43

Podstawa prawna: Art. 7. 1. Pzp: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.”

Jeśli każdy z wykonawców musi spełnić inne wymogi to jest to rażące naruszenie powyższej zasady. W proteście należy żądać zmiany warunku, a co za tym idzie unieważnienia postępowania ze względu na to, że nie można zmieniać warunków udziału w postępowaniu w trakcie trwania przetargu.

Jeżeli w nowym przetargu zamawiający ustali warunki finansowe na zbyt wysokim poziomie w stosunku do wartości zamówienia też można to oprotestować.

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 10 maja 2007, 13:50

Popieram Pana Piotra, zbyt wysokie wymagania zamawiającego również mozna oprotestować.
"Zastanawiam się nad podstawnością takiego zapisu, szczególnie, że zamawiający wymaga przedstawienia spisu wykonanych zamówień przez ostanie 3 lata o podobnej wartości, według mnie jest to wystarczająca rekomendacja oferenta.[/quote]"
Rozumiem, że zamwiający w celu potwierdzenia posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia żąda wykazu wykonanych dostaw lub usług o wartości podobnej do zamówienia. Zastanawia mnie jednak to jak zamawiający opisał warunek udziału w postępowaniu na potwierdzenie spełnienia którego żąda "wykazu" i czy określił ilość wykonanych zamówień "o podobnej wartości"?. Jeśli mogłaby Pani przytoczyć zapis SIWZ byłbym wdzięczny.

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 10 maja 2007, 14:51

"... w okreseie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia dokonali conajmniej jedną dostawę odpowiadajacą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowaiacym zamówienie"

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 10 maja 2007, 15:12

W takim razie OK. myślałem, że być może zamawiający nie określił minimalnego progu (conajmniej 1 dostawę w naszym przypadku) w warunku udziału w postępowaniu i można będzie oprotestować również ten zapis, ale jak widać tak nie jest. Proszę jednak zastanowić się nad oprotestowaniem zapisu dotyczącego posiadanych środków lub zdolności finansowej (ja zrobiłbym to z całą pewnością. Takie stawianie warunków udziału w postępowaniu jest niedopuszczalne.

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 15 maja 2007, 14:26

zastanawiam się czy mogę napisać w protescie, że wymaganie posiadania zdolności kredytowej przy tym zadaniu jest bezpodstawne i proszę o nieumieszcanie tego zapisu przy ponownym ogłoszeniu przetargu.
Czy według Was mozna coś takiego umieścić w proteście?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 15 maja 2007, 14:50

Nie ma sensu na to protestować, bo zamawiający musi zgodnie z Rozporządzeniem dać wybór wykonawcy wykazania się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową. –Jeżeli wykonawca ma na koncie odpowiednie środki to nie musi mieć zdolności kredytowej. Nie może natomiast zamawiający pominąć w warunkach możliwości zdolności kredytowej, bo być może wykonawca zechce się nią właśnie wykazać, bo nie będzie mieć odpowiednich środków na koncie.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 16 maja 2007, 21:49

Informacje bankowe o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej stanowią jedne z największych utrapień dla zamawiających, bo banki popisują się taką elokwencją aby tylko nie napisać wprost o jaką kwotę chodzi. Dlatego więc na porządku dziennym są „kwota na rachunku jest sześciocyfrowa” albo „klientów ma możliwość przyznania przez nas kredytu jeżeli spełni to i tamto”.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 maja 2007, 21:52

Jeszcze gorzej gdy wykonawca przedstawia opinię bankową w której pisze o „tajemniczych” przeciętnych środkach za dany rok po stronie winien i ma. Co gorsza czasami niby oczywiste sprawy wykluczonych wykonawców na podstawie opinii bankowej były rozstrzygane na korzyść wykonawcy przez arbitrów.

ODPOWIEDZ