dzierżawa a prawo pierokupu

Wszystkie sprawy związane z organizacją przetargów na zbycie nieruchomości według ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie tylko
marecki
Posty: 2
Rejestracja: 11 kwie 2007, 23:26

Post autor: marecki » 11 kwie 2007, 23:38

Jestem rolnikiem i poza własna ziemia dzierzawie grunt od gminy. Umowe mam podpisaną na 3 lata tj. do 31.12.2007r., ale wójt wypowiedział mi dzierżawe z dniem. 31.09.2007r. i chce sprzedac te tereny w ramach przetargu.
Czy przysługuje mi prawo pierokupu? (poprzednim wieloletnim dzierżawca był mój ojciec)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 kwie 2007, 21:20

Nie przysługuje Panu prawo pierwokupu dzierżawionej nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami wylicza przypadki kiedy jest to możliwe, ale nie przewiduje prawa pierwokupu dla dzierżawy nieruchomości na 3 lata. Pewien wyjątek istnieje w art. 37 ust 3, który stanowi, że rada gminy w stosunku do nieruchomości gminnych może zwolnić z obowiązku przeprowadzenia przetargu, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Jak widać w Pana przypadku ten wyjątek nie znajdzie zastosowania.

marecki
Posty: 2
Rejestracja: 11 kwie 2007, 23:26

Post autor: marecki » 15 kwie 2007, 23:58

A czy fakt iz poprzednim dzierżawca tegoż gruntu był mój ojciec nie mozna w mysl jakiegos paragrafu Kodeksu Cywilnego potraktowac jako ciągłość dzierżawy? (sumarycznie ten grunt dzierżawimy od ponad 10 lat)
Nie wiem czy można tez wykorzystac w jakis sposób fakt, iż włascicielem owego gruntu przed przejęciem go przez gminę (w zamian za emeryture) był krewny mojego ojca a zarazem i mój.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 16 kwie 2007, 8:24

Kodeks cywilny nie wypowiada się o zbywaniu dzierżawcom gruntów gminnych. Mówi o tym ustawa o gospodarce nieruchomościami. Niestety nie wspomina o ciągłości dzierżawy, a tylko o sprzedaży nieruchomości dzierżawionej rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Jeżeli umowy były zawierane np. cały czas na 3 lata to znaczy, że gmina świadomie chciała uchronić się przed możliwością sprzedaży nieruchomości dzierżawcy.

Co do faktu, że Pański krewny był właścicielem tej nieruchomości to ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości jeżeli osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Jak widać ten przepis też nie znajdzie zastosowania w Pańskiej sprawie.

BasiaM
Posty: 1
Rejestracja: 01 maja 2007, 23:07

Post autor: BasiaM » 01 maja 2007, 23:30

Mam pytanie o prawo pierwokupu. Mianowicie, czy istnieje taka możliwość w naszym przypadku, gdy kupiliśmy z mężem działki, leżące w jednym pasie, od osób prywatnych, a po środku tych działek leży grunt należący do lasów państwowych (ok. 15 arów). Bardzo byśmy chcieli to wykupić, bo kiedyś te wszystkie działki stanowiły jedną dużą działkę. Już dwa lata lasy obiecują że wystawią to na przetarg i nic się nie dzieje. Jak możnaby bylo pzyspieszyć ten proces? Czy możemy mieć prawo pierwokupu bez przetargu?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 maja 2007, 8:45

Ustawa o lasach określa przypadki kiedy dozwolona jest sprzedaż gruntów Lasów Państwowych. Chodzi tu o przypadki:
1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;
2) regulacji granicy polno-leśnej;
3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;
4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;
5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

Sprzedaż, o której mowa w pkt 1-4, wymaga zgody Dyrektora Generalnego a sprzedaż, o której mowa w pkt 5, może nastąpić na wniosek Dyrektora Generalnego za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska. Nadleśniczy może samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności.

Prawo pierwokupu przysługuje gminie w razie sprzedaży będących w zarządzie Lasów Państwowych, położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości. Ogólna zasada mówi, że sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym wówczas przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej.
Tak więc opisany przez Panią grunt musiałby zostać sprzedany w drodze przetargu i to pod warunkiem, że gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu, jeśli ma do niego prawo. Niestety od 2 lipca 2006r. przetargi nie mogą być przeprowadzane, gdyż utraciło moc prawną Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. W jego miejsce nie weszło żądne nowe rozporządzenie, a więc Lasy Państwowe nawet jeśli chciałyby sprzedać w drodze przetargu nieruchomość, to nie mogą tego zrobić.

ODPOWIEDZ