Dylemat

Protesty, odwołania, skargi do sądu. Wszelkie tematy związane ze środkami ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.
enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 20 cze 2008, 11:08

Dzień dobry
Proszę o pomoc w poprawnym rozstrzygnięciu postępowania, chodzi o to , że w przetargu nieograniczonym oferty złożyły 2 firmy. jedną (najkorzystniejszą ) wezwaliśmy do uzupełnienia dokumentów , firma dokumentów nie dosłała więc przygotowałam pismo o wykluczeniu jej z postępowania i odrzuceniu jej oferty. Natomiast cena 2 oferty przekracza kwotę jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przygotowałam więc kolejne pismo o uniewaznieniu postępowania na podst.art.93 ust. pkt.4. I tu moje pytanie czy oba te pisma mogę wysłać jednocześnie czy najpierw pismo do firmy wykluczonej czekać na ewentualny protest i dopiero potem o unieważnieniu i znowu czas na protest? Z góry dziękuję za pomoc . Pozdrawiam

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 cze 2008, 12:04

Jednym pismem poinformować o unieważnieniu i o wykluczeniu wykonawcy. Jeśli ktoś uzna, że ma interes prany i że o wykluczono bezprawnie to oprotestuje tę czynność żądając jednocześnie unieważnienia czynności unieważnienia postępowania a w konsekwencji ponownej oceny ofert i wyboru jego oferty.

enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 20 cze 2008, 12:33

Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 24 cze 2008, 15:41

Po wysłaniu zawiadomienia o unieważnieniu postępowania wpłynął do naszego zakłdu protest na tę czynność. Zawiadomienie o unieważnieniu zostało wysłane 16 czerwca faxem i pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru . Protest wpłynął 19 czerwca faxem. Czy termin 7 dni na wniesienie protestów powinnam liczyć od dnia naszego wysłania czy dopiero od daty umieszczonej na zwrotce, jedna z firm odebrała pismo 18 czerwca , druga z firm 20 czerwca. Dodam, że w SIWZ nie było zapisu dotyczącego formy porozumiewania się , ani też w pismie nie prosiliśmy o potwierdzenie odebrania pisma.Podobny problem mam z ustaleniem terminu rozstrzygnięcia protestu. Prosze o jakieś wskazówki.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 24 cze 2008, 20:03

Art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego mówi: „Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.”. Wykonawcy zostali powiadomieni faksem 16 czerwca, a więc wtedy mogli się już zapoznać z treścią oprotestowanej czynności. Tak więc siedmiodniowy termin na wniesienie protestu zaczyna biec począwszy od 17 czerwca, a siódmym, ostatnim dniem na wniesienie protestu był 23 czerwca. Jak widać protest złożono w terminie. Co do terminu na rozstrzygnięcie protestu trzeba określić na co dokładnie ten protest wniesiono. Jeśli wyłącznie na czynność unieważnienia postępowania (np. protest wniósł wykonawca, który miał poprawną ofertę, ale droższą niż budżet przeznaczony przez zamawiającego) to zgodnie z art. 183 ust. 2 PZP protest rozstrzyga się w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Termin na rozstrzygnięcie zacznie więc biec od dnia 20 czerwca. Ostatnim, dziesiątym dniem na rozstrzygnięcie jest 29 czerwca, ale to będzie niedziela, a więc zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym termin wydłuża się do kolejnego roboczego dnia, a więc do poniedziałku 30 czerwca. Jeżeli zaś protest wniesiono nie tylko na unieważnienie, ale też na wykluczenie z postępowania. Na koniec wypada jeszcze wskazać, że waszym błędem był brak wskazania w siwz informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 7) powinny w siwz znaleźć się te informacje.

enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 25 cze 2008, 8:52

W następnej SIWZ na pewno poprawimy nasze błędy , choć osoby do kontaktu mieliśmy wpisane. Protest wniesiono tylko na czynność unieważnienia postępowania, więc tu sprawa dzięki Pana pomocy jest jasna. "Jeżeli zaś protest wniesiono nie tylko na unieważnienie, ale też na wykluczenie z postępowania...." to rzecz się ma trochę inaczej , czy tak? ponieważ art. 183 ust. 1 i 2 jakoś w ogóle do mnie nie trafia, stąd moja uprzejma prośba o dalsze wyjaśnienia. I jeszcze jedno tego protestu nie muszę umieszczać na stronie www , tylko wysłać firmom które złożyły oferty w tym postępowaniu prawda?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 25 cze 2008, 15:25

Na stronie się nie umieszcza takiego protestu, tylko wysyła do wykonawców, którzy złożyli oferty. Jełki protest dotyczy wykluczenia z postępowania to termin wynosi 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Przykład: Protest wniesiono 19 czerwca, ale termin na wniesienie protestu mijał dopiero 23 czerwca. Tak więc termin na rozstrzygnięcie protestu zacznie bieg 24 czerwca, a ostatnim dniem terminu będzie 3 lipca.

enya
Posty: 238
Rejestracja: 26 cze 2007, 14:46

Post autor: enya » 26 cze 2008, 10:06

Bardzo uprzejmie dziękuję i pozdrawiam

Jowin90
Posty: 1
Rejestracja: 20 cze 2010, 11:50

Post autor: Jowin90 » 20 cze 2010, 12:01

Witam :)

Dylemat : dotyczy postępowania o zwrot wywłaszczonej w 1986 r. nieruchomości na której nie prowadzono ksiąg wieczystych ani zbioru dokumentów. Wywłaszczano po kawałku od 1965 r., gdzie pozostała niewielka część (nieużytki ) na którą nie wydano aktu własności, tylko figurował zapis w rejestrze gruntów. Aktualnie trwa postępowanie o zwrot w/w części a Starostwo żąda okazania aktu własności – decyzji administracyjnej , której nigdy nie wydano.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 20 cze 2010, 15:09

Nie jest to temat związany z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Proszę o zamieszczenie we właściwym dziale.

ODPOWIEDZ