Dokumenty utrudniające konkurencję

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 cze 2007, 8:09

Dokumenty utrudniające konkurencję - Gazeta Prawna, 20 czerwca 2007

Nie można ustanawiać warunków, które prowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu wykonawców.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie ogłosiło przetarg nieograniczony na wytworzenie informacyjnego systemu wspomagania ratownictwa medycznego. Dwóch wykonawców, firma Ente z Gliwic oraz ComArch z Krakowa, wniosło protest na warunki udziału w przetargu zawarte w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Protestujący zarzucili zamawiającemu naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i zakwestionowali m.in. żądanie przez zamawiającego aktualnego zaświadczenia wystawionego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), potwierdzającego, że wykonawcy przetwarzają dane osobowe stanowiące element zarejestrowanej przez siebie bazy danych osobowych. Ponieważ zamawiający oddalił ich protesty, przedsiębiorcy wnieśli odwołanie do prezesa UZP.

Zespół arbitrów uznał, że zarzut dotyczący żądania zaświadczenia wystawionego przez GIODO jest zasadny. Tak sformułowany warunek udziału w postępowaniu jest zdaniem arbitrów niezgodny z przepisami, ponieważ żadna ustawa nie nakłada obowiązku posiadania uprawnienia do przetwarzania danych osobowych potwierdzonego przez GIODO. Ponadto na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia wykonawców zamawiający może żądać tylko dokumentów wskazanych w par. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 87, poz. 605). Przepis ten zawiera zamknięty katalog dokumentów, których może żądać zamawiający.

Zespół arbitrów uznał, że taki warunek narusza zasadę uczciwej konkurencji, bowiem prowadzi do nierównego traktowania wykonawców. W świetle art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) jedynie administrator danych może zgłosić zbiór danych do rejestracji GIODO. Tym samym postawiony warunek ogranicza w sposób nieuzasadniony krąg potencjalnych wykonawców do takich podmiotów, które są administratorem danych osobowych. Z tego powodu zespół arbitrów uwzględnił odwołania firmy ComArch oraz firmy Ente i unieważnił przetarg.

Sygn. akt UZP/ZO/0-493/07

ODPOWIEDZ