Data przeliczenia waluty nie może dyskryminować

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 maja 2007, 11:43

Data przeliczenia waluty nie może dyskryminować – Rzeczpospolita, 2 maja 2007

Zamawiający nie może wymagać, by przeliczenie z obcej waluty na złote następowało po kursie z dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach rozpisało przetarg ograniczony na nadzór nad jedną z prowadzonych przez siebie inwestycji. Od wykonawców chcących w nim wystartować zażądało, aby dołączyli do wniosku wykaz wcześniej wykonanych usług o tej samej wartości. Jednocześnie zamawiający zaznaczył, że jeśli wartość tych prac będzie podana w euro, to przeliczy ją na złote po kursie z dnia składania wniosku.
Właśnie to wzbudziło zastrzeżenia jednej z firm chcących się ubiegać o to zamówienie. Zwróciła uwagę, że wnioski są przygotowywane wcześniej niż w dniu, w którym mają zostać złożone. Trudno więc wymagać od wykonawców, aby przewidzieli, jaki będzie kurs waluty w przyszłości. W ten sposób wszystkie firmy chcące przedstawić wykaz usług, których wartość jest podana w euro, są dyskryminowane.
Arbitrzy rozstrzygający ten spór przyznali rację wykonawcy. Uznali, że warunek dotyczący wykazu wcześniej wykonanych usług został sformułowany niewłaściwie. Tym bardziej że wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do przetargu wcześniej niż w ostatnim dopuszczalnym dniu. - W dniu składania wniosków żaden z wykonawców nie mógł mieć pewności, czy spełnia warunki wymagane przez zamawiającego - podkreśliła przewodnicząca Danuta Sitkowska.
- Zamawiający miał możliwość wskazania daty, według której będzie przeliczał kurs euro dla ustalenia wartości usług podanych w wykazie. Mógł konsekwentnie zastosować zapis z ogłoszenia, w którym ustalił, że wartość polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podanej winnej walucie niż złoty będzie przeliczana według średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie. Ta sama data mogła również obowiązywać przy przeliczaniu wartości euro z wykazu usług. Warunek udziału w postępowaniu nie może odnosić się do zdarzenia przyszłego i niepewnego, którego zakres byłby znany dopiero w dniu składania wniosków -wyjaśniła przewodnicząca.
Przepisy zakazują zmieniania specyfikacji w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu i sposobu ich spełnienia, dlatego arbitrzy unieważnili przetarg (sygn. UZP/ZO/0461/07).

Sławomir Wikariak

ODPOWIEDZ