Członek KIO dostanie 6715 zł

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 29 maja 2007, 20:10

Dodatki za staż dla zawodowych arbitrów – Gazeta Prawna, 29 maja 2007

ZMIANA PRAWA Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej będą mogli otrzymywać 6715 zł wynagrodzenia zasadniczego.
Do uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów o wynagrodzeniach członków Krajowej Izby Odwoławczej.
Wynagrodzenie zawodowych arbitrów, którzy wkrótce będą rozpatrywać spory z zakresu zamówień publicznych, będzie stanowiło wielokrotność kwoty bazowej ustalanej co roku w budżecie dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Obecnie kwota bazowa wynosi 1459,84 zł. Prezesowi KIO będzie przysługiwała 5,2-krotność kwoty bazowej, czyli 7591 zł brutto. Trochę mniej będzie dostawał wiceprezes KIO, bo ok. 7 tys. zł brutto. Pozostali członkowie KIO będą mogli otrzymywać 6715 zł wynagrodzenia zasadniczego.
Członkom Izby będzie przysługiwał także dodatek za wieloletnią pracę. Ma ono wynosić począwszy od szóstego roku pracy 5 proc. zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Po każdym kolejnym roku pracy będzie on wzrastał o 1 proc., aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu 20 proc.
Ponadto zawodowi arbitrzy mają otrzymywać nagrody jubileuszowe. Przykładowo po 20 latach pracy nagroda będzie wynosić 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, po 25 latach pracy 100 proc. wynagrodzenia, a po 30 latach 150 proc. wynagrodzenia. Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia.
Funkcjonowanie KIO w całości ma być finansowane z wpisów od odwołań wnoszonych przez wykonawców. Zawodowy arbitraż ma być, według Tomasza Nowakowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, tańszy od obecnego systemu orzekania. Koszt działania Izby wyniesie ok. 6-7 mln zł rocznie.
ZAKAZANE ZAJĘCIA
Członek KIO nie może:
 podejmować dodatkowego zatrudnienia
 prowadzić działalności gospodarczej
 być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pełnomocnikiem spó- łek handlowych
 być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą
 posiadać więcej niż 10 proc. akcji spółek handlowych
Ewa Grączewska-Ivanova

ODPOWIEDZ