Coraz mniej błędów w przetargach - kontrole uprzednie

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 wrz 2007, 18:43

Coraz mniej błędów w przetargach - portal Rzeczpospolita, 11 września 2007


Urząd Zamówień Publicznych w ramach tzw. kontroli uprzedniej, czyli przeprowadzanej przed zawarciem umowy, sprawdza przede wszystkim największe przetargi. W pierwszym półroczu tego roku skontrolował 143 postępowania o łącznej wartości prawie 23 mld zł. W pięciu z nich dopatrzył się naruszeń na tyle istotnych, że zalecił unieważnienie; w pięciu kolejnych ponowną ocenę ofert. W 86 wykrył uchybienia natury formalnej, które jednak nie wpłynęły na wynik przetargu. W 47 kontrolerzy nie wykryli żadnych błędów.

Cieszy mnie, że z roku na rok znajdujemy coraz mniej najpoważniejszych naruszeń. Oznacza to, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie największych postępowań są do tego coraz lepiej przygotowane. Wciąż jednak za dużo jest błędów formalnych. Chociaż nie oznaczają konieczności unieważnienia przetargów, to mimo wszystko nie powinny być popełniane mówi Tomasz Czajkowski, prezes UZP.

Najpoważniejsze naruszenia dotyczyły przede wszystkim uznawania przez zamawiających niewłaściwych uprawnień budowlanych. W specyfikacjach wymagano wskazania osób, które posiadają uprawnienia bez ograniczeń w określonej specjalności. Później zaś okazywało się, że firmy, których oferty uznano za najkorzystniejsze, wskazywały w nich np. inspektora nadzoru czy głównego projektanta, posiadających uprawnienia do pełnienia swych funkcji jedynie w ograniczonym zakresie. A taki wykonawca powinien być wykluczony z przetargu, gdyż nie spełnił warunków. Aż w trzech z pięciu przetargów, w których zalecono unieważnienie, popełniono właśnie ten błąd. Znaleziono go m.in. w przetargu na modernizację warszawskich wodociągów (wartość: 180 mln zł) i prace związane z przygotowaniem zasilania dla tramwaju regionalnego Zgierz Łódź Pabianice (122 mln zł).

ODPOWIEDZ