Cena ryczałtowa

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 10 sie 2007, 15:13

Czy na podst. art. 88.1.3A można dokonywać jakichkolwiek poprawek?
Wykonawca w swojej ofercie podał cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Przy sprawdzaniu obliczeń okazało się, że licząc podatek od ceny netto różni się -między obliczeniami Zamawiającego a Wykonawcy, oczywiście kwota brutto jest też źle policzona przez Wykonawcę.
Czy w takim przypadku Z może poprawić kwotę netto i KWOTĘ PODATKU?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 sie 2007, 14:49

Generalnie oczywiście nie wolno poprawiać podatku VAT, jeśli jest niepoprawnie podany przez wykonawcę i zaleca się odrzucenie takiej oferty. Jeśli jednak chodzi o cenę ryczałtową to zgodnie z art. 88 ust 1 pkt „przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia”, a więc liczy się cena wraz z podatkiem VAT i w zasadzie nie powinno interesować zamawiającego jaki podatek wykonawca odprowadzi. Sąd Okręgowy w Koszalinie (VII Ca 881/05) w orzeczeniu z 8 grudnia 2005r. uznał, że jeżeli wykonawca w swojej ofercie podał cenę ryczałtową netto i brutto, to w takiej sytuacji należało uznać, że cena brutto została podana prawidłowo, pomimo, że wykonawca błędnie obliczył VAT - jak podaje Komentarz do Pzp autorstwa G. Wicik, P. Wiśniewski, strona 438-439.

Oznacza to, że można uznać taką ofertę z ceną brutto podaną przez wykonawcę i nie wchodzić w szczegóły czy netto i Vat są podane prawidłowo.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 13 sie 2007, 15:33

Czy w tym przypadku zawiadamiam Wykonawcę o poprawie oczywistych pomyłek tj. kwoty netto i kwoty podatku.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 sie 2007, 15:48

Tak, proszę zawiadomić o tym. Jeśli wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki nie zgodzi się z tym, jego oferta będzie odrzucona.

Janosik
Posty: 53
Rejestracja: 31 sie 2007, 22:34

Post autor: Janosik » 09 wrz 2007, 10:52

Nie wszczysy mają takie samo zdanie na ten temat :-)

PYTANIE
Prowadzimy postępowanie na roboty budowlane. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia postawiliśmy warunek, że cena ryczałtowa oferty powinna być podana w następujący sposób: kwota netto, procentowa stawka podatku VAT i w wyliczonej kwocie kwota brutto. W postępowaniu złożono dwie oferty. W ofercie najkorzystniejszej wykonawca jednak pomylił się w obliczaniu ceny w ten sposób, że o 5 groszy zaniżono kwotę podatku VAT i w konsekwencji nieprawidłowo podano kwotę brutto. Uznaliśmy jednak ten błąd za omyłkę pisarską i dokonaliśmy wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej. Jednak drugi wykonawca złożył protest podnosząc, iż powinniśmy byli odrzucić wybraną ofertę.

ODPOWIEDŻ
W toku badania treści złożonych ofert zamawiający może dokonać poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz błędów rachunkowych w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jednakże poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny może być dokonana tylko w przypadkach i w sposób określony w art. 88 ust. 1 Pzp. Poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w sposób inny niż określony w tym przepisie jest niedopuszczalne. W zakresie cen ryczałtowych, tj. określonych za cały przedmiot zamówienia albo jego część, przepis ten przewiduje następującą regułę:
1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
3. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. Przepis art. 88 ust. 1 Pzp nie przewiduej jednak możliwości poprawiania omyłek rachunkowych związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług lub sumowaniem kwoty podatku i ceny netto. W związku z tym uznać należy działanie zamawiającego za nieprawidłowe. Zamawiający nie powinien był uznać takiego błędu za omyłkę pisarską, a zatem powinien ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp.
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
Zamówienia Publiczne Doradcza Nr 8
Problemy z zamówieniami
Dyżur Doradcy
mec. Barbara Wysocka

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 wrz 2007, 7:27

Tak, wiem, że nie wszyscy mają takie zdanie na ten temat. To prawda, że ustawa nie przewiduje poprawiania omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług lub sumowaniem kwoty podatku i ceny netto. Z drugiej jednak strony rozumiem podejście sądu w przytoczonym wyżej orzeczeniu. Najistotniejsza jest cena brutto, jeśli wykonawca się pomylił niech on na tym straci, a dlaczego zamawiający ma wybierać inną ofertę, która może być dużo droższa i wydać więcej publicznych pieniędzy skoro ktoś tańszy wykona zamówienie równie dobrze, a odrzucić go musimy bo pomylił się w obliczeniach o kilka groszy?

Janosik
Posty: 53
Rejestracja: 31 sie 2007, 22:34

Post autor: Janosik » 10 wrz 2007, 7:51

A jakie znaczenie ma fakt, iz pomyłka wynosi 5 groszy?
Czy te 5 groszy mają inna wagę w przypadku umów, które NIE są ryczałtowe?

Janosik
Posty: 53
Rejestracja: 31 sie 2007, 22:34

Post autor: Janosik » 10 wrz 2007, 8:06

I jeszcze jeden przypadek z ceną ryczałtową.
Zamawiający ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych. Rozliczenie zostało określone jako ryczłtowe. Zamawiający żądał też kosztorysu ofertowego, który miał być sporządzony na podstawie przekazanej dokumentacji i przedmiarów robót.
W przedmiarze zamawiający określił m.in.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
1. Malowanie ścian farbą emulsyjną 2 m2 x 10 zł = …
2. Malowanie ścian farbą olejną 2 x 10 zł
<o:p> </o:p>
Wykonawca jednak pomylił się i wpisał odpowiednio:
1. Malowanie ścian farbą emulsyjną 1 m2 x 10 zł = …
2. Malowanie ścian farbą olejną 1 m2 x 10 zł
<o:p> </o:p>
Sytuacja wyglada tak, że jest pomyłka i jest też cena ryczałtowa. Co ma zrobić zamawiający?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 wrz 2007, 9:07

Myślę, że jeśli cena jest określona jako ryczałtowa to liczy się ta końcowa cena ryczałtowa, a nie ceny jednostkowe -88.1.3)a). To, że pomylił się w kosztorysie w jakichś cząstkowych obliczeniach nie ma przecież wpływu na to, że niezależnie od kosztu tych prac wykonawca jest związany ceną ryczałtową. Zamawiający powinien wziąć pod uwagę cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia. Inną sprawą jest, że można by zwrócić się o wyjaśnienia do wykonawcy co popisał w kosztorysie albo nawet odrzucić ofertę jako niezgodną z treścią siwz jełki wykonawca napisał – zaproponował, że zrobi 1 m kwadratowy zamiast dwóch. A co o tym myśli Janosik?

Janosik
Posty: 53
Rejestracja: 31 sie 2007, 22:34

Post autor: Janosik » 10 wrz 2007, 9:52

Niby tak, jednak jak to się ma do przepisu art. 140 ust. 1 Pzp?
Wykonawca powie, że zobowiązał sie do wykonania ilości określonych w ofercie i jak zamawiającemu to nie odpowiada, to powinien ofertę odrzucić.
W innym przypadku dojdziemy do wniosku, że wykonawca ma prawo w ofercie wpisać w miejsce malowania farba olejną i emulcyjną tapetowanie i skrobanie ścian.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 wrz 2007, 10:01

No właśnie, w zasadzie to by trzeba ich odrzucić. A ja dzisiaj mam inne zmartwienie. W pewnym przetargu budowlanym, złożono oferty, które właśnie weryfikuję i najtańsza oferta z ceną na pewno do zaakceptowania ma taki błąd, że włosy dęba stają. Wykonawca podał kogo chce wziąć na podwykonawcę (choć nie musiał podawać nazwy podwykonawcy według aktualnego stanu prawnego), a potem podał spełnianie jednego z warunków udziału w postępowaniu przez tego podwykonawcę, zamiast przez wykonawcę. Po prostu sam wykonawca nie spełniał wszystkich warunków więc poszukał kogoś kto spełnia i zamiast wziąć go na konsorcjanta ustanowił go podwykonawcą. Kolejna oferta jest o ponad dwa miliony złotych droższa i jeśli okaże się bezbłędna to być może ją trzeba będzie wybrać.

Janosik
Posty: 53
Rejestracja: 31 sie 2007, 22:34

Post autor: Janosik » 10 wrz 2007, 10:08

Jak mawia mój dozorca "lajf is brutal end ful of zasadzkas" :-)

ODPOWIEDZ