Cena kosztorysowa i ofertowa

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 gru 2007, 8:55

Cena kosztorysowa i ofertowa - Rzeczpospolita, 18 grudnia 2007

Przy cenie kosztorysowej za prace budowlane firma składająca ofertę nie może pominąć żadnej z pozycji przewidzianych w specyfikacji

Organizatorzy przetargów budowlanych stosują dwa warianty rozliczeń. Pierwszy to cena ryczałtowa, przy której kosztorys odgrywa jedynie pomocniczą rolę, gdyż i tak firma zobowiązuje się do realizacji całej inwestycji za ostateczną cenę. Drugie rozwiązanie to cena kosztorysowa, która jest obliczana dokładnie na podstawie kosztorysu przygotowanego przez zamawiającego. Różnica między jednym a drugim wariantem jest taka, że przy rozliczeniu ryczałtowym ewentualne błędy w rozliczeniach czy nawet pominięcie pewnych pozycji nie dyskwalifikuje oferty. Zgodnie z przepisami ostateczną cenę zawsze przyjmuje się za prawidłową.

Tym właśnie kierowało się konsorcjum startujące w przetargu na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Integracyjnych w Białymstoku. Firmy w nim skupione przyjęły, że mają do czynienia z rozliczeniem ryczałtowym, dlatego pominęły kilka pozycji w kosztorysie budowlanym. W jednej z jego rubryk podały też nieprawidłowy obmiar. Zamawiający żądał obliczenia ceny za 6 sztuk materiału, konsorcjum wpisało zaś 4,6 sztuki.Urzędnicy miejscy uznali, że skoro w ofercie jest błąd, to muszą ją odrzucić. Konsorcjum złożyło protest, a po jego oddaleniu odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej. Skład orzekający musiał ustalić, czy chodzi o cenę ryczałtową czy też o kosztorysową.

Zdaniem przedstawicieli konsorcjum o ryczałtowym charakterze rozliczenia miał przekonywać zapis w specyfikacji, że „cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót budowlanych określonych w rozdziale I i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. W celu określenia ceny ofertowej wykonawca powinien opracować kosztorys ofertowy na postawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”.

– Nie można się zgodzić z poglądem zamawiającego, że ten zapis wskazuje w sposób jednoznaczny, że w niniejszym postępowaniu cena jest ryczałtowa, gdyż powinna obejmować pełny zakres robót budowlanych i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – uznał skład orzekający w wyroku z 12 grudnia, zwracając uwagę, że wynagrodzenie kosztorysowe opiera się właśnie na kosztorysie. – Kosztorys opracowywany jest zwykle przed zawarciem umowy przez wykonawcę – jako zasadnicza część jego oferty – po czym staje się częścią zawartej umowy, mającą zasadnicze znaczenie dla ukształtowania ostatecznej wysokości wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji i wzoru umowy zamawiający wymagał przedłożenia przez wykonawców kosztorysu ofertowego jako składowej części oferty, która ponadto stanowi integralny załącznik umowy – zaznaczyła przewodnicząca Jolanta Markowska (sygn. akt. KIO/UZP 1405/07).

ODPOWIEDZ