Brak upoważnienia - za zgodność z oryginalem

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 10 sie 2008, 15:45

Witam serdecznie:
Mam następujące pytanie:

W SIWZ napisaliśmy, że kserokopie dokumentów mogą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną przez wykonawcę. Część dokumentów (kserokopii dokumentów) zostało potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika wykonawcy. Niby wszystko ok. Problem w tym, że nie dołączono wymaganego dla tej czynności (tj. potwierdzenia za zgodność z oryginałem) upoważnienia.

Pisemnie wezwaliśmy wykonawcę do przedłożenia stosownego upoważnienia. Chyba
z powodu braku takiego upoważnienia nie można odrzucić oferty, powołując się na zapis ustawy, że TREŚĆ oferty nie odpowiada treści SIWZ???

Z tego co się orientuję to powodem odrzucenia oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ jest przede wszystkim brak spełnienia wymogów przedmiotowych. Zasadnym jest twierdzenie, że treść oferty odnosi się do jej merytorycznej zawartości - przedmiot, cena, termin realizacji, technologia, materiały itp.

Brak wskazanego powyżej upoważnienia potraktowaliśmy jako uchybienie formalne. I teraz mam pytanie:
1.Czy postąpiliśmy słusznie wzywając wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące upoważnienie???
2.Czy powinniśmy raczej odrzucić taką ofertę???

Dodam tylko, że nie znaleźliśmy innego uchybienia na podstawie którego ofertę należałoby odrzucić (poza wspomnianym upoważnieniem).

Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!!!
Pozdrawiam!!!

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 sie 2008, 16:46

Dobrze zrobiliście wzywając do przedłożenia upoważnienia. Jak mówi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (§4.1 zdanie pierwsze). Jeżeli kopie dokumentów nie poświadcza osoba mająca prawo występować w imieniu wykonawcy to powinna mieć odpowiednie upoważnienie, pełnomocnictwo do tego. Wyjaśnienie tej sprawy jest jak najbardziej potrzebne.

ODPOWIEDZ