błędy w ofercie

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 30 kwie 2007, 8:15

W złożonej ofercie na kilku dokumentach brak jest podpisu osoby upoważnionej do dokonywania czynności prawnych / wg KRS 2-ch członków/
Ponadto w ofercie brakuje:
1/ zaświadczenia z KRK podmiotu zbiorowego
2/ w wykazie wykonanych usług Zamawiający żądał co najmniej 2-ch,
Wykonawca wykazał jedną bez dołączenia dokuemntów potwierdzających,
że te usługi zostały wykonane należycie,
3/ załączony odpis z KRS jest nieaktualny.
W związku z powyższym odrzucam ofertę na podst.art.89 ust.1 pkt.2 - bez dokonania oceny spełnienia udziału w postępowaniu i bez wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów?

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 30 kwie 2007, 8:54

Ofertę oceniamy najpierw pod względem wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Ja osobiscie wezwałby, wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów (KRK dla podmiotu zbiorowego, aktualnego KRS, dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług) zgodnie bowiem z zapisem art. 26 ust. 3 dokumentów nie uzupełniamy tylko wtedy, gdy mimo ich uzupełnienia nalezałoby unieważnić postępowanie. Wykazu usług natomiast w moim przekonaniu nie mozna uzupełnić bowiem wynika z niego, że wykonawca nie spełnił postawionego przez Państwa warunku udziału w postępowaniu. Następnie wykluczyłbym wykonawcę z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 oraz odrzucił jego ofertę (co najmniej) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 kwie 2007, 9:10

Żądać uzupełnienia we wszystkich wymienionych przez Panią punktach. Nie napisała Pani jaki podmiot złożył ofertę. Jeżeli to spółka cywilna to nie potrzeba zaświadczenia z KRK o podmiocie zbiorowym. Wykaz usług i referencje też do uzupełnienia, bo jest to oświadczenie lub dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli nie uzupełnią jakiegoś punktu wykonawca podlega wykluczeniu. Takie braki nie podlegają odrzuceniu oferty z art. 89 ust 1 pkt 2.

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 30 kwie 2007, 9:18

Czy aby napewno wykaz usług, z którego wynika, że wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu też należy uzupełnić?. Wg. mnie nie jest to oświadczenie zawierające błędy, a oswiadczenie z którego wynika nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 30 kwie 2007, 9:32

Ofertę złożyła inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego.
A co z brakiem podpisu 1-go członka w złożonej ofercie?

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 30 kwie 2007, 9:35

Wg. mnie, aby znać aktualny sposób reprezentacji trzeba mieć aktualny KRS

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 30 kwie 2007, 9:38

Do KRS jest załączona uchwała Zarządu z której wynika, że do dokonywania czynnosci prawnych wymaga się łącznego współdziałania dwóch osób a jedną z nich musi być zawsze prezes Zarządu.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 kwie 2007, 9:41

Uważam, że wykaz usług bądź robót jeżeli jest niepełny w stosunku do wymogów SIWZ, można uzupełniać. Rozumiem, że czytając literalnie nie jest to ani brak dokumentu, ani „błąd” w dokumencie lub oświadczeniu. Tym niemniej w praktyce jest to traktowane jako właśnie błąd i podlega uzupełnieniu. Nie słyszałem do tej pory o ewentualnych protestach na takie wezwanie lub wyrokach arbitrów.

Pani Grażyno. Jeżeli brak podpisu to oferta będzie odrzucona, bo podpis nie podlega uzupełnieniu godnie z ustawą Pzp. Paradoksalnie, nie oznacza to jednak, że można nie wzywać do uzupełniania pozostałych rzeczy, które można uzupełnić. Nie wzywanie do uzupełnienia przysługuje w sytuacji gdy konieczne byłoby unieważnienie postępowania mimo uzupełnienia dokumentów. Jeżeli w tym przypadku jest możliwość wyboru innej oferty to należy wezwać do uzupełnienia.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 30 kwie 2007, 10:11

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła do Zamawiajacego.
Wzywając do uzupełnienia w/w dokumentów, Wykonawca poniesie koszty, straci czas itp. a w związku z brakiem podpisu oferta i tak podlega odrzuceniu. Czy jest sens?

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 30 kwie 2007, 10:16

Jeżeli jest to jedyna oferta to nie uzupełniamy dokumentów ponieważ pomimo uzupełnienia konieczne jest unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3) z uwagi na brak podpisów (oferta nie ważna).

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 30 kwie 2007, 10:27

Panie Piotrze, nie jestem tak do końca przekonany odnośnie tego wykazu (dostaw bądź też usług). Skoro do oferty jest dołączony dokument, z którego wynika, że wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu (w tym przypadku wykazał się wykonaniem jednej usługi, zamiast żądanych przez zamawiającego dwóch) to na jakiej podstawie mam to traktować jako "błąd". Przecież to wykonawca sam wypełnia wykaz i on najlepiej wie ile usług (obejmujących swoim przedmiotem usługi wymagane przez zamawiającego) wykonał. Analogicznie można by zatem traktować sytuację, gdyby zamawiający wymagał aby na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy informacji banku mówiącej o tym, iż wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę np. 100.000 zł, a otrzymałby dokument potwierdzający, że wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę 90.000. w takiej sytuacji również uzupełniamy dokument? W moim przekonaniu też nie bo z otrzymanego dokumentu (podobnie jak i z omawianego wykazu - 1 usługa zamiast 2) wynika jednoznacznie, że wykonawca postawionego warunku udziału w postępowaniu nie spełnia.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 kwie 2007, 10:59

Rozumiem, Panie Marcinie, że Pan nie wzywałby do uzupełniania tylko odrzucił taką ofertę. Faktem jednak jest, że inni zamawiający wzywają. W takim przypadku albo wykonawca nie uzupełni, bo rzeczywiście nie ma odpowiedniego doświadczenia albo uzupełni, bo zapomniał dopisać czegoś co chciał, ale ludzka zawodność sprawiła, że odpowiedni tekst nie znalazł się w ofercie. Tak to jest często traktowane jak opisałem powyżej i dzięki temu czasem uda się uratować postępowanie. Czy jest to zgodne z intencją ustawodawcy usiłował rozstrzygnąć UZP w swojej opinii o możliwości uzupełniania dokumentów. Niestety opinia ta spekuluje w tym zakresie używając pojęć „wydaje się, że” bez zajęcia stanowczej postawy. W końcu uznaje, że „Skoro ustawodawca dopuścił możliwość uzupełnienia oświadczenia w sytuacji jego niezłożenia, to wydaje się racjonalnym przyjęcie, iż taka możliwość istnieje również w sytuacji złożenia oświadczenia, ale obarczonego wadami formalnymi”. Ja uważam, że zamawiającemu przysługuje prawo do zwrócenia się o takie uzupełnienie jak powyżej.

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 30 kwie 2007, 11:16

Tak bym właśnie najprawdopodobniej zrobił. Być może naraziłbym się na protest wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, a być może gdybym wezwał do uzupełnienia wykazu naraziłbym się na protesty pozostałych wykonawców - nie wiem jeszcze nie byłem w takiej sytuacji. Ale i tak wszystko sprowadza się znowu do jednego (o czym kiedyś już wymienialiśmy się zdaniami na forum), że to zamawiający "musi przygotować za wykonawcę dobrą ofertę". Natomiast co do opinii UZP to tak właśnie z nimi bywa, że przesądzają jednoznacznie sprawy, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że skoro takie jest stanowisko UZP, to orzecznictwo również będzie zmierzało w tym kierunku (choć na pewno nie zawsze :-).

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 30 kwie 2007, 11:21

Odrzucam na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 bez dokonania oceny spełnienia udziału w postepowaniu.

ODPOWIEDZ