Błędne tłumaczenie dyrektywy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych i jej interpretacja. Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy przy prowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne
pietrek
Posty: 3
Rejestracja: 02 kwie 2016, 14:41

Post autor: pietrek » 02 kwie 2016, 14:46

Czy w poniżej opisanej sprawie konieczne jest oczekiwanie na zmianę ustawy PZP czy można już wdrażać ?

Artykuł i dokumenty dostępne pod linkiem: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2564

Przełom w sprawie wadliwego tłumaczenia Dyrektywy UE dotyczącej zamówień publicznych

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że w dniu 2 lutego 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie z Parlamentu Europejskiego dotyczące sprostowania błędnego tłumaczenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w zakresie możliwości legitymowania się przez architektów doświadczeniem zawodowym wcześniejszym niż 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pismo z dnia 2 lutego 2016 z Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzią na interwencję Krajowej Rady IARP w powyższym zakresie. Dnia 21 grudnia 2015 roku Krajowa Rada IARP zwróciła się w tej sprawie do Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego, Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń jak również do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (pisma nr 684/KRIA/2015, 680/KRIA/2015 oraz 677/KRIA/2015). O przedmiotowej interwencji Krajowej Rady IARP została poinformowana również Pani Prezes Rady Ministrów.(pismo nr 682/KRIA/2015) Krajowa Rada IARP w swoich wystąpieniach podniosła, iż przyjęte zapisy załącznika XII, część II, pkt a), ppkt (ii) stanowią we wszystkich językach europejskich, iż dla zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji instytucje zamawiające mogą uwzględniać ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Jedynie w polskim tłumaczeniu Dyrektywy 2015/24/UE możliwość taką wykluczono, pozwalając tym samym na odbiegającą od uregulowań unijnych błędną interpretację przepisów Dyrektywy oraz mylącą w tym zakresie argumentację.

Dnia 19 stycznia 2016 roku KRIA RP otrzymała pierwszą odpowiedż w niniejszej sprawie na pismo KRIA nr 684/KRIA/2015 od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, w której potwierdzono stwierdzony przez Krajową Radę błąd w tłumaczeniu Dyrektywy oraz potwierdzenie konieczności wszczęcia procedury korygującej.

Dnia 2 lutego 2016 roku, w odpowiedzi na interwencję z dnia 21 grudnia 2016 roku otrzymała oficjalne potwierdzenie sprostowania Dyrektywy oraz informację o wysłaniu do publikacji sprostowania w dniu 28 stycznia 2016 roku.

Krajowa Rada IARP informuje, że jest w tej sprawie również w kontakcie z Panią Prezes Rady Ministrów Beatą Szydło, która zostanie niezwłocznie poinformowana o skutecznej interwencji Krajowej Rady IARP w powyższym zakresie, gdyż sprostowanie Dyrektywy ma bezpośrednie przełożenie na zmianę zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Jednocześnie składamy tą drogą podziękowania zespołowi kolegów z Krajowej Rady IARP (w tym w szczególności : kol. Piotrowi Gadomskiemu i kol. Sławomirowi Żakowi związanymi z redakcją merytoryczną wszystkich dokumentów) oraz współpracującej z Krajową Radą IARP kancelarii prawnej w osobie mec. Marty Strzelak za bezpośrednie i skuteczne zaangażowanie w wyjaśnienie tej sprawy - bardzo ważnej dla warunków wykonywania zawodu Architekta w Polsce.

Sprostowanie do dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (DZ.U.L 94 z 28.03.2014, s. 65):

Strona 226, załącznik XII, część II, lit. a) ppkt (i) i (ii)

zamiast:

"(i) (...) w razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące odpowiednich robót budowlanych wykonanych ponad pięć lat wcześniej nie zostaną uwzględnione;

(ii) (...) W razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż dowody dotyczące odpowiednich dostaw lub usług zrealizowanych bądź wykonanych ponad trzy lata wcześniej nie zostaną uwzględnione;"

powinno być:

"(i) (...) w razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody dotyczące odpowiednich robót budowlanych wykonanych ponad pięć lat wcześniej;

(ii) (...) W razie potrzeby, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, iż uwzględniane będą dowody dotyczące odpowiednich dostaw lub usług zrealizowanych bądź wykonanych ponad trzy lata wcześniej;"

Proces pracy podjętej przez Krajową Radę IARP nad poprawkami do ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i naprawy krzywdzącego polskich architektów błędu w tłumaczeniu Dyrektywy 2015/24/UE można prześledzić w załączonych dokumentach.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2016, 14:47 przez pietrek, łącznie zmieniany 1 raz.

ODPOWIEDZ