Błędna stawka podatku VAT w ofercie

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
AdiPosen
Posty: 19
Rejestracja: 20 lis 2007, 15:00

Post autor: AdiPosen » 17 sty 2008, 8:38

Wykonawca złożył ofertę w której podał błędną stawkę podatku VAT - zamiast 22% dał 0%.
Czy należy ofertę odrzucić na podstawie art 89 ust. 1 pkt 6 czy poprawić na pdst 88.3.a
zaznaczam że nie było błędu rachunkowego w obliczeniu ceny.
proszę o podanie wyroków ZA na poparcie swojego stanowiska..

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 sty 2008, 10:00

Mam pod ręką najnowsze wydanie komentarza Stachowaik, Jerzykowski, Dzierżanowski. Tak piszą o VAT:

"4. Należy zwrócić uwagę, że art. 88 nie wyczerpuje wszystkich rodzajów omyłek, które mogą wystąpić przy obliczaniu ceny. W szczególności wskazane w nim sposoby dokonywania poprawek nie upoważniają do naprawienia omyłki popełnionej przy ustalaniu ceny brutto, polegającej na uzyskaniu niewłaściwego wyniku dodawania ceny netto oraz wielkości podatku VAT.


5. Ponieważ norma zawarta w art. 88 rodziła wiele wątpliwości zarówno wśród zamawiających, jak i w orzecznictwie sądowym i Zespołu Arbitrów co do możliwości skorygowania kwoty VAT, jeśli w konsekwencji poprawek w cenie netto zmieni się należna kwota podatku, ustawodawca wskazał w dodanym ust. 2, że jeśli w wyniku dokonywania obowiązkowego poprawiania omyłek przez zamawiającego powstaną konsekwencje dla dalszych obliczeń, to zamawiający ma obowiązek skorygować dalsze obliczenia z uwzględnieniem dokonanych poprawek. Nieaktualny tym samym staje się pogląd wyrażany przez część orzecznictwa, że o ile w wyniku poprawienia omyłki następuje konieczność dalszych zmian w obliczeniach, to są one zakazane, jeśli dotyczą konieczności wykonania czynności nieprzewidzianych w art. 88 ust. 1 (np. korekty kwoty VAT ze względu na prawidłowe ustalenie błędnie wskazanej przez wykonawcę ceny netto). Istotna część orzecznictwa już przed nowelizacją wskazywała jednak na konieczność poprawiania omyłki rachunkowej, nawet jeśli w konsekwencji obowiązkowych czynności poprawienia omyłek następuje konieczność skorygowania wartości podatku VAT i ceny brutto oferty. Takie poglądy zaprezentowano np. w następujących wyrokach: wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 27 lipca 2005 r. (UZP/ZO/0-1853/05), wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 22 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-464/06), wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 28 czerwca 2006 r. (UZP/ZO/0-1833/06), wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2005 r. (UZP/ZO/0-1576/05). W przywołanych wyrokach stanowisko Zespołu Arbitrów opiera się na twierdzeniu uznającym, że konsekwencją obligatoryjnego - w świetle art. 88 ust. 1 - poprawienia omyłki rachunkowej ("zamawiający poprawia") jest konieczność dokonania dalszych przeliczeń ceny oferty, nawet takich, które dotyczą podatku VAT. Jako uzasadnienie wskazano, że rozumowanie przeciwne prowadzi do sytuacji bezcelowości stosowania art. 88 w ogóle, ponieważ zawsze konsekwencją poprawienia ceny netto jest również zmiana podatku VAT.


6. Zgodnie z dodanym ust. 2 komentowanego artykułu każda poprawiona pomyłka powoduje konieczność dokonania dalszych zmian będących jej konsekwencją. Nie tylko tych, które w konsekwencji dotyczą podatku VAT, ale również innych."

Generalnie przeważa opinia, że jeżeli pomyłka dotyczy tylko błednego obliczenia stawki VAT to nie można tego poprawić, ale nie mam teraz jakichś konkretnych wyroków arbitrów w tej sprawie. Poszukam jeszcze, może na jutro.

ODPOWIEDZ