art.15 ust.2

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 17 wrz 2007, 11:26

Czy jednostka organizacyjna Gminy, może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Burmistrzowi? (w tym przypadku powierzenie nastąpiłoby osobie trzeciej?)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 wrz 2007, 13:37

Chyba raczej na odwrót. Gmina rękami burmistrza powierza przygotowanie i przeprowadzenie postępowania własnej jednostce organizacyjnej. Zgodnie z art. 15 ust 2 zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania osobie trzeciej. Jeśli więc wy jesteście zamawiającym to możecie powierzyć czynności przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej nawet jeśli to będzie burmistrz. Nie spotkałem się jednak z działaniem w tą stronę i nie wiem o co dokładnie chodzi w tym postępowaniu że taką drogę trzeba wybrać.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 17 wrz 2007, 14:18

Zamawiającym w tym przypadku jest jednostka organizacyjna "samofinasująca się" (Instytucja kultury, która otrzymuje dotacje m.in z gminy i z własnych wpływów). Instytucja ta zwróciła się do burmistrza o przeprowadzenie postępowania, ponieważ nie ma pracownika, który mógłby przeprowadzić postępowanie. Czy w tej sytuacji jest możliwe powierzenie przygotowania ... gminie (burmistrzowi)?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 wrz 2007, 8:23

W tej sytuacji gdy sam zamawiający nie jest w stanie poprawnie przeprowadzić postępowania musi zwrócić się do osoby trzeciej o wykonanie tych czynności. Jeśli gmina się zgodzi to niech przeprowadzą w imieniu tej instytucji postępowanie.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 18 wrz 2007, 8:51

PiotrW;2362 pisze:W tej sytuacji gdy sam zamawiający nie jest w stanie poprawnie przeprowadzić postępowania musi zwrócić się do osoby trzeciej o wykonanie tych czynności. Jeśli gmina się zgodzi to niech przeprowadzą w imieniu tej instytucji postępowanie.
Pełnomocnictwa udzielają burmistrzowi?
Ogłoszenie o zamówieniu gmina zamieszcza na swojej stronie internetowej?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 wrz 2007, 8:56

Pełnomocnictwo bym dał ogólnie na gminę. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. W pełnomocnictwie dałbym też możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw, bo chyba burmistrz nie będzie się zajmował absolutnie wszystkim i podpisywał każdy dokument jaki będzie w postępowaniu. Gmina zamieści dokumenty przetargowe na stronie internetowej jeśli to przetarg nieograniczony.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 18 wrz 2007, 9:11

PiotrW;2365 pisze:Pełnomocnictwo bym dał ogólnie na gminę. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. W pełnomocnictwie dałbym też możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw, bo chyba burmistrz nie będzie się zajmował absolutnie wszystkim i podpisywał każdy dokument jaki będzie w postępowaniu. Gmina zamieści dokumenty przetargowe na stronie internetowej jeśli to przetarg nieograniczony.
Może dostałabym wzór takiego pełnomocnictwa? (strona www)
Będzie to PN,czyli ogłoszenie i wszelkie informacje dot. tego postępowania gmina zamieszcza na swojej stronie?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 wrz 2007, 9:22

Może coś w podobnym stylu:

Pełnomocnictwo


Zarząd ……, działając w oparciu o postanowienia art. 15 ust 2 oraz ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
udziela ………………. zwanemu dalej Pełnomocnikiem

pełnomocnictwa

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …………………………

Pełnomocnictwo powyższe uprawnia Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Pełnomocnika do wykonywania niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania ………………………….

Pełnomocnictwo przyjmuję i zobowiązuję się do wykonania powierzonych czynności zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem najwyższej staranności.


Przyjmujący pełnomocnictwo: Udzielający Pełnomocnictwa

1………………………. 1…………………………

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 19 wrz 2007, 11:17

Dziękuję za wzór pełnomocnictwa.
Mam jeszcze kilka pytań: będzie to PN,czyli ogłoszenie i wszelkie informacje dot. tego postępowania gmina zamieszcza na swojej stronie?
SIWZ zatwierdza dyrektor jednostki czy burmistrz?
Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z szacunkową wartością zamówienia przekazuje dyrektor jednostki?
Kto powołuje komisję przetargową?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 wrz 2007, 12:44

To są generalnie obowiązki pełnomocnika. Gmina zamieszcza siwz na stronie www, siwz zatwierdza burmistrz jeśli pełnomocnictwo dotyczy także przygotowania postępowania. Jeśli tylko dotyczyć będzie przeprowadzenia przetargu to zatwierdzić może kierownik jednostki. Przy przekazaniu pełnomocnictwa można w nim albo w innym dokumencie określić dokładnie warunki związane z wszczęciem postępowania, jaki termin jest przewidywany. Samo postępowanie wszczyna burmistrz. Komisję powołuje burmistrz, chyba, ze komisja została już powołana wcześniej po to by brać udział w przygotowaniu siwz. Jeśli komisja ma być tylko do badania i oceny ofert to wystarczy, ze powoła ją burmistrz przy wszczęciu postępowania.

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 19 wrz 2007, 13:40

W ogłoszeniu o zamówieniu w miejscu Zamawiający wpisuję jednostkę organizacyjną na rzecz której przeprowadzam przetarg, a w którym miejscu mam zamieścić informację, że działam na rzecz tej jednostki? Ogłoszenie o zamówieniu umieszczam w BZP korzystając z haseł i identyfiaktorów gminy.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 wrz 2007, 20:43

Niestety nie ma przewidzianego miejsca w formularzu ogłoszenia o zamówieniu na informacje o pełnomocniku zamawiającego przeprowadzającym postępowanie. Nie pozostaje chyba nic innego jak zawarcie tych informacji w punkcie IV .3. 6) „Informacje dodatkowe”. A może ktoś ma inny pomysł?

A skoro korzysta Pani z hasła i identyfikatora gminy to w formularzu automatycznie gmina wpisana będzie jako zamawiający. Lepiej więc uzyskać swoje własne hasło i identyfikator.

ODPOWIEDZ