Analiza formalna - kilka pytań

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Apollo
Posty: 51
Rejestracja: 20 mar 2008, 15:04

Post autor: Apollo » 21 maja 2008, 14:59

Witam serdecznie!

Kochani, reprezentuję instytucję oświatową, która ogłosiła przetarg na doskonalenie nauczycieli. Jesteśmy na etapie analizy formalnej i w związku z tym mam kilka pytań:

1.Harmonogram szkoleń podany przez wykonawcę w ofercie jest niezgodny z zapisem SIWZ. My chcieliśmy, aby zajęcia szkoleniowe odbywały się w ciągu tygodnia w następującym układzie – dwa razy w dzień powszedni + sobota. Tymczasem niektórzy wykonawcy w złożonej ofercie nie trzymają się takiego układu, chcą zrealizować szkolenia według harmonogramu, który jest niezgodny z tym narzuconym w SIWZ. Podejrzewamy, że ustawiony jest on pod prowadzących szkolenia. PYTANIE: czy jest to przesłanka do odrzucenia oferty, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust. 1 pkt. 2). Z tego co się orientuję to nie można chyba tego uzupełniać na podstawie art. 26 ust. 3 (harmonogram to nie jest chyba dokument podmiotowy ani przedmiotowy a stanowi integralną cześć oferty ???).

2.W SIWZ założyliśmy, że 25% szkoleń mają stanowić wykłady a 75 % ćwiczenia. Jeden z wykonawców wpisał w karcie zgłoszenia projektu, że ćwiczenia będą stanowić 100%. Według mnie jest to kolejny powód do odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ??? A może podlega to wyjaśnieniu – uzupełnieniu ???

3.W SIWZ napisaliśmy, że szkolenia mają być realizowane w 4 ośrodkach na terenie województwa a jeden z wykonawców wpisał, że zrealizuje zadanie w 3 środkach – czy należy taką ofertę odrzucić ??? Chyba nie podlega to uzupełnieniu na podstawie art. 26. ust. 3 ???

4.Jeden z oferentów karcie zgłoszenia projektu napisał, że za szkolenie pobierał będzie 0,5 zł od każdego uczestnika. Jest to zapis niezgodny ze SIWZ, gdyż szkolenia te są całkowicie bezpłatne (odrzucamy ofertę ???).

5.Osoba upoważniona do złożenia podpisu pod formularzem ofertowym, złożyła podpis, ale jest on nieczytelny, to raczej forma parafki, poza tym nie ma pieczątki służbowej. W innym dokumencie pieczątka została postawiona. Co z takim wykonawcą zrobić, czy podlega to uzupełnieniu. Według mnie powinniśmy taką ofertę odrzucić???

6.Jeden z oferentów nie dołączył do oferty harmonogramu prowadzonych szkoleń. Był to jeden z wymogów SIWZ. Chyba nie podlega to uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3. Odrzucamy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ???

7.Z przedstawionego do oferty statutu instytucji wynika, że osobami upoważnionymi do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych są dyrektor wraz z gł. księgowym. Tymczasem formularz ofertowy podpisał sam dyrektor. Czy taka oferta podlega odrzuceniu ??? Chyba nie możemy wezwać wykonawcy do uzupełnienia formularza o brakujący podpis ??? Na szkoleniu, które odbyłem osoba prowadząca powiedziała mi, że formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu!!!

8.Wydaje mi się, że jeżeli oferta podlega odrzuceniu a wykonawca ma dodatkowo inne braki formalne podlegające uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 to nie wzywamy go już do uzupełnienienia – czy mój tok rozumowania jest prawidłowy ???

9.Czy w którymś z przedstawionych przypadków możemy mówić o wykluczeniu wykonawcy a później odrzuceniu oferty ??? Czy raczej przesłanki te kwalifikują od razu do odrzucenia ofert, bez wcześniejszego wykluczenia ???

Będę wdzięczny za wszelką pomoc!
Pozdrawiam Was serdecznie!!!

ODPOWIEDZ