Zobowiązanie

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
maniutek23stan
Posty: 105
Rejestracja: 10 maja 2010, 15:40

Post autor: maniutek23stan » 06 gru 2013, 10:51

Witam, zwracam się z takim zapytaniem. Został ogłoszony przetarg na usługi lesne 10 pakietów. Na każdy pakiet została złozona tylko jedna oferta. W przetargu wymagane było wskazanie 2 usług na usługi leśne w wykazie. Wszyscy wykonawcy wykazali 2 usługi. Jeden wykonawca x w pakiecie I wykazał 2 usługi lesne. Wykonawca y w pakiecie II wskazał 2 usługi, jednakze powołał się na zasoby innych podmiotow w tym wypadku na wykonawce x, wskazując te 2 usługi które wskazał wykonawca X w pakiecie I. Moje pytanie, jest takie czy tak może być czy też nie? Czy należy przyjąc ofertę wykonawcy Y? Z góry bardzo dziękuje.

Pozdrawiam

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 06 gru 2013, 10:57

Należy przyjąć.

maniutek23stan
Posty: 105
Rejestracja: 10 maja 2010, 15:40

Post autor: maniutek23stan » 06 gru 2013, 11:09

Rozumiem. odnosnie tego wykonawcy jesszcze jest jedno zobowiązanie dotyczące polisy oc. Było wymagana polisa na kwote 100 000,00 zł. Wykonawca y wskazał zobowiązane w formie pisemnej podpisana przez wykonawcę x, iż udostepnia mu warunek dotyczący sytuacji finansowej na kwotę 100 000,00 zł, załaczając polise wykonawcy x poswiadczona za zgodnosc oryginałem przez wykonawce x do tego zobowiazania. czy to też można przyjąć?

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 06 gru 2013, 11:57

Literalne brzmienie przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odnosi się wyłącznie do możliwości powołania się na zdolności innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących z nimi wykonawcę . Nie obejmuje możliwości powołania się na zasoby innych podmiotów w zakresie zdolności ekonomicznej.
Art. 26 ust. 2b a prawo unijne
W orzecznictwie KIO są jednak wyroki, w których wskazuje się, że przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp stanowi ograniczenie w stosunku do prawa unijnego. Dyrektywa 2004/18/WE nie ogranicza możliwości skorzystania z zasobów podmiotów trzecich do jednej ze zdolności, a więc sytuacji ekonomicznej lub sytuacji finansowej, ale odnosząc się jednoznacznie do „sytuacji ekonomicznej i finansowej”, dopuszcza posłużenie się zasobami innych podmiotów w zakresie obydwu tych sytuacji (zarówno sytuacji ekonomicznej, jak i sytuacji finansowej).

Dlatego zdaniem KIO, mając na uwadze konieczność osiągnięcia rezultatu zakładanego przez dyrektywę 2004/18/WE, sformułowanie zawarte w treści art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, iż wykonawca może polegać jedynie na „zdolnościach finansowych innych podmiotów", należy rozumieć jako zdolność dotyczącą zarówno sytuacji ekonomicznej, jak i sytuacji finansowej wykonawcy (np. wyrok KIO z 23 lutego 2011 r., sygn. akt KIO 269/11).
Mając na uwadze powyższe, można wspierać się wskazanym potencjałem w zakresie posiadania polisy ubezpieczeniowej, którą to polisę posiada udostępniający potencjał Nie można jednak zagwarantować, że takie samo stanowisko jak wynikające z wymienionego wyroku (prounijna interpretacja art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) będzie prezentował zamawiający w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia czy inny skład orzekający KIO.

ODPOWIEDZ