Zmiana oferowanego towaru po podpisaniu umowy

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
mariofrost
Posty: 2
Rejestracja: 30 lip 2013, 13:55

Post autor: mariofrost » 30 lip 2013, 14:02

Witam
Mam taki problem. Ogłosiliśmy przetarg, wygrała firma, której ofera była najlepsza i spełniała wymogi SIWZ. Po podpisaniu umowy wykonawca zaczął dotarczać towar i nastąpił problem. Okazało się, że projektor benq mx520 którego wykonowca wpisał w ofercie jest niedostępny i nie może go dostarczyć, w zamian proponuje inny projektor innej firmy o takich samych parametrach.
Czy możemy uznać takie rozwiązanie, czy jest to niezgodne z pzp?
Czy nie jest to zmiana treści oferty?

Pozdrawiam
Mariusz

rafal1201
Posty: 243
Rejestracja: 06 sty 2010, 9:09

Post autor: rafal1201 » 31 lip 2013, 8:04

Miałem swego czasu podobny problem:

https://przetargi.info.pl/dopuszczal ... -4344.html

Myślę, że pomoże:)

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 31 lip 2013, 10:01

Zgodnie z doktryną oraz orzecznictwem za zmiany nieistotne należy uznać zmiany o których, wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania. Z kolei TSUE wskazywał, że ze względu na cel zapewnienia przejrzystości procedur równego traktowania oferentów zmiany w postanowieniach zamówienia publicznego w czasie jego trwania stanowią udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia.
A więc skoro zmiana nie narusza zasady uczciwej konkurencji, dopuścił bym zmianę.

mariofrost
Posty: 2
Rejestracja: 30 lip 2013, 13:55

Post autor: mariofrost » 31 lip 2013, 13:54

Ja też bym dopuścił, ale nasz wydział kontroli ostatnio czepia się nawet przecinków:), a możliwość zamiany towaru nie była wpisana w ogłoszeniu ani w SIWZ.
Wykonawca zdecydował, że zrobi wszystko by dostarczyć towar zgodny z ofertą, więc problem chyba się rozwiązał. Następnym razem w SIWZ przewidzimy możliwość zamiany oferowanego sprzętu z określonych przyczyn i tyle.

W sieci znalazłem jeszcze to:
"Pytanie:
Udzieliliśmy zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego. Wykonawca poinformował nas, iż zaprzestano produkcji sprzętu z oferty i że dostarczy sprzęt o lepszych parametrach. Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić? Czy konieczne jest udzielenie nowego zamówienia?

Odpowiedź:
Możesz zgodzić się na dostawę sprzętu o lepszych parametrach tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zmianę umowy w takich okolicznościach przewidziałeś uprzednio w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Jeśli możliwość takiej zmiany umowy nie została przez Ciebie przewidziana w ww. dokumentach, uznać należy, iż zmiana taka nie jest możliwa. Wówczas musisz rozwiązać umowę i wszcząć kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia.


Zmiana sprzętu zaoferowanego na podstawie oferty na sprzęt inny (o innych parametrach, innego producenta) jest zmianą postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Generalną zasadą prawa zamówień publicznych jest niezmienność zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 144 ustawy Pzp). Wskazuje on wprost, iż zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Jednakże uwzględniając konieczność zachowania niezbędnej elastyczności, ustawa Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, ale tylko pod warunkiem że możliwość dokonania takiej zmiany oraz warunki jej dokonania przewidziałeś w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tych zasad jest nieważna. Jeśli w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz przewidziałeś różne przesłanki i warunki zmiany umowy, to oceniając konieczność dokonania takiej zmiany, powinieneś dokonać analizy stanu faktycznego w kontekście zaistnienia tych przesłanek i warunków.


Pamiętaj, że sporządzając ogłoszenie o zamówieniu lub siwz, możesz przewidzieć możliwość zmiany umowy m.in. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć. Jeśli taka przesłanka zmiany umowy znalazła się w Twoim ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz, oceniając możliwość zmiany umowy, powinieneś wziąć pod uwagę obiektywną niemożność przewidzenia tych okoliczności, tzn. zaistnienie okoliczności mało prawdopodobnych w normalnym, realnym działaniu rynku oraz profesjonalny charakter działalności zarówno Twojej, jaki i wykonawcy. W oparciu o tę przesłankę mógłbyś dokonać zmiany typu kupowanego sprzętu, jeśli wycofanie z obrotu dotychczasowego typu spowodowane zostało nadzwyczajnymi okolicznościami. Jeśli natomiast wycofanie sprzętu komputerowego nie jest działaniem nadzwyczajnym, ale stanowi normalną praktykę rynkową, jest działaniem cyklicznym i co jakiś czas powtarzającym się, wówczas nieuzasadniona byłaby zmiana umowy w oparciu o ww. przesłankę. W takim przypadku konieczne jest w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz wskazanie przesłanki zmiany umowy w przypadku wycofania typu zamawianego sprzętu z obrotu i określenie warunków jej zmiany (np. niezmienność ceny, konieczność zapewnienia tożsamych lub lepszych parametrów oferowanego sprzętu oraz jego funkcjonalności itp.). "

marcinek_com
Posty: 1
Rejestracja: 07 kwie 2010, 10:38

Zmiana oferowanego towaru po podpisaniu umowy

Post autor: marcinek_com » 27 wrz 2019, 10:22

Witam,

podepnę się jeszcze do starego tematu.

Mam w przetargu wybranego wykonawcę, który zaoferował urządzenie producenta X o parametrach zgodnych z wymaganiami zamawiającego.
Jestem przed podpisaniem umowy, a wykonawca mi wystosował pismo, że urządzenia producenta X już nie ma na rynku więc on chce dostarczyć urządzenie firmy Y o parametrach w dalszym ciągu zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
Czy w związku z tym jest to zmiana istotna, którą należało przewidzieć w SIWZ i ogłoszeniu? Czy jednak jest to zmiana nieistotna, gdyż np. najważniejsze dla Zamawiającego są parametry przez Zamawiającego określone, a producent jest tylko informacją uzupełniającą.

Proszę o pomoc w przedmiotowej sprawie.

ODPOWIEDZ