Zaświadczenie ZUS - problem terminu

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Małgorzata_S
Posty: 23
Rejestracja: 29 paź 2008, 23:10

Post autor: Małgorzata_S » 31 paź 2008, 13:00

W ogłoszeniu, na potwierdzenie spełniania warunku udziału, zawarty jest wymóg przedstawienia 'standardowego' zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek, wydanego przez ZUS nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert.

Wykonawca, Oddział zagranicznej spółki, składa oświadczenie wystawione przez ZUS - o nie byciu podmiotem zobowiązanym do opłacania składek, wystawione 2,5 m-ca przed dniem składania ofert.

Jak ocenilibyście powyższą sytuację?

Ja rozumuję tak: jeśli ktoś nie jest płatnikiem składek, to oczywiście ZUS nie wystawi zaświadczenia, że nie zalega, a właśnie zaświadczenie o powyższej treści. Tego nie kwestionuję.

Zastanawia mnie jednak "termin ważności" zaświadczenia o nie byciu podmiotem zobowiązanym do opłacania składek.

Termin ważności statuowany treścią ustawy, tj. 3 m-ce, dotyczy wyraźnie zaświadczenia o nie zaleganiu, nie zaś każdego zaświadczenia wydanego przez ZUS. W mojej opinii zaświadczenie o nie byciu zobowiązanym do opłacania składek ważne jest w zasadzie tylko 7 dni, bo tyle czasu ma podmiot na zgłoszenie do ubezpieczenia osoby zatrudnianej.

Co sądzicie na powyższy temat ?

ODPOWIEDZ