zabezpieczenie należytego wykonania umowy - na jak długo?

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Andrzej_G
Posty: 33
Rejestracja: 19 wrz 2011, 19:08

Post autor: Andrzej_G » 24 lut 2012, 12:38

Witam,

mam pytanie dotyczące ZNWU na RB. Jakiego okresu powinna dotyczyć przedkładana przez wykonawcę gwarancja ubezpieczeniowa?

Z jednej strony mówi się o wykonaniu umowy. Umowa jest wykonana z chwilą dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. Z drugiej jednak zamawiający ma prawo zatrzymać 30% zabezpieczenia na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji. Czy w związku z tym można żądać, aby wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył gwarancję obejmującą okres wykonania umowy (100% ZNWU) oraz okres gwarancji jakości (30% ZNWU)? Czy też zamawiający może domagać się tych 30% dopiero przy dokonywaniu odbioru?

Wnioskując z art. 151 pzp, jeżeli ZNWU wnosi się w formie gotówki, przyjąłbym, że wnosi się 100%, z czego 70% jest zwracane po wykonaniu, a 30% po upływie rękojmi. Analogicznie chyba trzeba by postąpić przy gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Pytanie, czy gwarancja może przewidywać różne okresy związania nią banku w odniesieniu do części sumy gwarancyjnej? Jeżeli jednak odpowiedź na pytanie postawione na wstępie jest inna niż myślę, nie ma tego problemu.

Będę wdzięczny za pomoc.

EDIT: zastanawiam się jeszcze nad jednym. Jeżeli okaże się, że gwarant nie udzieli gwarancji na różne okresu w odniesieniu do różnych części sumy gwarancyjnej, to czego może wymagać zamawiający? Opcje są 3: 1. Gwarancji na całą sumę (100%) na cały okres (pytanie o formę zwrotu 70% po wykonaniu umowy; ewentualnie zastąpienia gwarancji nową - na 30%), 2. Gwarancji na 70% (od zawarcia umowy do odbioru) i domagania się nowej gwarancji na pozostałe 30% przed odbiorem, 3. Gwarancji na 100% na okres do odbioru, a przed jej upływem powinien żądać zmiany zabezpieczenia (nowego zabezpieczenia) w odniesieniu do 30%.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 13:03 przez Andrzej_G, łącznie zmieniany 1 raz.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 24 lut 2012, 13:41


efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 24 lut 2012, 13:45

jak dla mnie to najprościej jedna gwarancja z podziełem na okresy i kwoty.

Andrzej_G
Posty: 33
Rejestracja: 19 wrz 2011, 19:08

Post autor: Andrzej_G » 24 lut 2012, 14:41

Dzięki za odpowiedź i link. W przywołanym artykule akurat kwestię zwrotu ZNWU w formie gwarancji potraktowano skrótowo i na moje pytanie odpowiedzi niestety nie znalazłem.

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 24 lut 2012, 16:43

Artykuł 151 ustawy Pzp należy czytać w następujący sposób: zawsze, w terminie 30 dni od uznania umowy za należycie wykonaną, masz obowiązek zwrócić wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Masz uprawnienie do pozostawienia kwoty nie wyższej niż 30% wartości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwotę tę zawracasz wykonawcy nie później niż 15. dnia po upływie 12-miesięcznego okresu rękojmi. Pozostałe roszczenia, z tytułu rękojmi za wady, dochodzisz na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 568 kc uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Innymi słowy termin rękojmi jest wprost uregulowany w ustawie Kodeks cywilny i standardowo wynosi 12 miesięcy.
Gwarancja przeważnie wskazuje właśnie dwa okresy, rękojmi jak i samej gwarancji.

ODPOWIEDZ