Wykonawca sam sobie wystawił referencje?

Protesty, odwołania, skargi do sądu. Wszelkie tematy związane ze środkami ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.
zigzaq
Posty: 6
Rejestracja: 15 mar 2013, 23:46

Post autor: zigzaq » 16 mar 2013, 0:06

Pomocy - mam problem tego typu, że wykonawca przedstawił referencje w formie informacji:
firma x informuje, że wykonuje usługi dla firmy y, z i c. Usługi wykonywane były należycie w okresie ..... za kwotę..... - i dalej pieczątki firm y, z i c i podpis tylko wykonawcy... firmy y, z i c najprawdopodobniej nie wiedzą, że wykonawca w ich imieniu wystawił coś takiego (dysponuje ich pieczatkami ponieważ prowadzi dla nich sprawy).
czy takie referencje można uznać? przecież wykonawca załączył do oferty w zasadzie informację o tym, że wykonuje należycie usługi dla kogoś, ale to nie jest potwierdzone przez tego kogoś...

zigzaq
Posty: 6
Rejestracja: 15 mar 2013, 23:46

Post autor: zigzaq » 17 mar 2013, 0:11

coś komuś przychodzi do głowy?

Zamawiajacy napisał w SIWZ:

Część II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy:
5.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, bądź wykonuje w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych minimum 1 usługę związaną z ................................. o łącznej powierzchni minimum ................. .
Część III Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
9.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie [...]

myslę, że ostatnie zdanie mówi wszystko - jeżeli nie załaczył potwierdzenia oznacza to, że nie spełnił jednego z warunków.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 18 mar 2013, 8:00

To postępowanie wszczęte zostało po nowelizacji?

zigzaq
Posty: 6
Rejestracja: 15 mar 2013, 23:46

Post autor: zigzaq » 18 mar 2013, 16:41

publikacja:
Dz.U./S S24
02/02/2013
37343-2013-PL

jamesjogi08
Posty: 1
Rejestracja: 15 kwie 2015, 21:53

Post autor: jamesjogi08 » 16 kwie 2015, 10:35

Część II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 8:10 przez jamesjogi08, łącznie zmieniany 1 raz.

ODPOWIEDZ